Sitä sitoutunutta työntekijää etsimässä?

Usein kuulee puhuttavan, että rekrytoijan kovin osaaminen löytyy hänen kyvystään ymmärtää ja lukea yrityskulttuuria – tehdä näkymättömästä näkyvää. Rekrytoijan suurin haaste ei ole siten ammatillisesti pätevien ja vahvat näytöt omaavien osaajien löytämisessä. Haaste on löytää näitten tekijöiden joukosta ne, jotka istuvat saumattomasti haluttuun yrityskulttuuriin.

Käytännössä rekrytoinnin onnistuminen ratkeaa vasta työsopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Onko yritys saanut riveihinsä tekijän, joka täyttää paitsi omat saappaansa, niin tuntee yrityskulttuurin omakseen ja voi sitoutua siihen?

Huomioi uuden työntekijäsi arvot heti alkumetreiltä

Vaikka rekrytoinneissa kiinnitetään yhä enenevissä määrin huomiota hakijan haluun sitoutua, niin varsinainen sitoutuminen rakentuu pääsääntöisesti vasta, kun työt uudessa yrityksessä alkavat.

Yhä useampi meistä valitsee työpaikkansa omien arvojensa pohjalta. Arvoihin latautuu aina paljon odotuksia, joihin työnantajan on kyettävä tavalla tai toisella vastaamaan heti työsuhteen alusta.  Ajanjakso työsopimuksen solmimisesta tulokasaikaan on työntekijän sitoutumisen kannalta oleellista. Tällöin uusi työntekijä tekee omaa rooliaan ja paikkaansa hakiessaan sitä aktiivisinta havainnointia yrityksen arvoista, toimintatavoista ja yrityskulttuurista ylipäätänsä.

Alokasaika on ajanjakso, jolloin lunastetaan odotukset myös työnantajan puolelta. Onnistunut tulokaskokemus muodostaa pohjan sille, että työntekijä sitoutuu eivätkä halu ja vire uuden oppimiseen keskeydy kesken matkan. Miten siis turvata onnistunut tulokasvaihe?

Perehdytysvaihe kestää tänä päivänä yhä pidempään. Mitä moninaisempaa ja laajempaa kenttää on tarkoitus ottaa haltuun, sitä pidempi on myös perehdytysaika. Puhutaan usein jopa vuoden pituisesta sisäänajosta, jolloin uusi työntekijä omaksuu sekä oman kenttänsä että pääsee sisään yrityksen toimintakulttuuriin. Millaiset perehdytyksen askelmerkit sinulla on työsopimuksen laadinnasta eteenpäin? Onhan sinulla käytössäsi kattavat tulokasohjelmat ja seurantamittaristo, jotka antavat työkalut työssä onnistumiselle?

Sitouta työntekijääsi pitkin matkaa

Uuden rekrytoidun työntekijän sitoutuneisuus heikkenee tutkitusti oleellisesti jo ensimmäisen työvuoden aikana. Vastavuoroisuus on tässä työhön sitoutumisen pohja. Kukapa meistä sitoutuisi asiaan, joka ei anna takaisin samalla mitalla? Työntekijän odotukset korreloivatkin siten suoraan itse työssä suoriutumiseen ja sitoutumiseen.

Alalla kuin alalla edellytetään sitoutuneelta työntekijältä työyhteisötaitoja, lojaalisuutta työnantajaa kohtaan, ja kehitysmyönteisyyttä. Nämä taas kumpuavat suoraan omista henkilökohtaisista vahvuuksistamme, joita voidaan hyödyntää hyvinkin laajasti työelämässä. Kun ne vain ensin tunnistetaan.

Useimmat meistä toimivat parhaiten, kun saamme käyttää vahvuuksiamme. Tämä pätee erityisesti työelämään. Sääntöjä ja ohjeita kannustavampaa on tässä työntekijöiden henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen ja tarvittavien työkalujen antaminen tuloksien saavuttamiseksi. Mitkä ovat siis sinun tapasi työnantajan roolissa vaikuttaa, inspiroida ja motivoida? Miten osoitat arvostuksesi?

Jukka Lankinen
Kirjoittaja on Nordic Henkilöstöpalveluiden operatiivinen johtaja