Piiskan sijaan porkkanaa töihin

Työllisyyspolitiikka on sisältänyt tällä hallituskaudella leikkausta ja piiskaa. Työttömyysturvan kestoa ja tasoa on leikattu, työntekijän työeläkemaksua on korotettu, julkisen puolen työntekijöiden lomarahoja on leikattu, irtisanotun takaisinottovelvollisuutta on yli puolitettu, starttirahan kestoa on lyhennetty ja omaehtoisen opiskelun ajalta kulukorvaus on evätty. Aktiivimallin myötä peräti 90 prosentilla työttömistä on leikattu turvaa, kun samaan aikaan töihin päässeiden määrä on pysynyt samana kuin ennenkin.

Vastapainoksi työttömille tarjottavia työllisyyspalveluja piti lisätä siten, että jokaisen työttömän osaamista olisi tuettu haastatteluin kolmen kuukauden välein. Työllisyyspalvelujen rahoitusta leikattiin samaan aikaan niin paljon, että todellisuudessa kasvokkain tapahtuvia haastatteluja on toteutunut vähemmän kuin ennen lakia.

Nyt valmistelussa oleva aktiivimalli 2 uhkaa velvoittaa työttömät hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tämä lisää TE-toimistoihin ja yrityksiin käsiteltäväksi tulevien näennäisten työhakemusten määrää. Samalla vastuu työnhausta siirtyy kokonaan työttömälle itselleen, sillä työllisyyssuunnitelman teko on suunniteltu tehtäväksi verkkopalvelun kautta.

Lannistavien aktiivimallien sijaan ihmisille on tarjottava aitoja palveluja, joiden avulla he voivat päivittää osaamistaan ja edistää työllistymistään. TE-toimiston ensisijainen tehtävä on tukea ihmistä hänen työnhaussaan: kartoittaa työnhakijan yksilöllinen tilanne, tunnistaa hänen palvelutarpeensa ja ohjata ihminen hänelle soveltuvien palvelujen piiriin. Kasvokkaisia kohtaamisia on lisättävä ja näennäinen toiminta lopetettava. Palvelujen on oltava ennen kaikkea henkilökohtaisia ja kannustavia.

Miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta. Lisäksi toisella miljoonalla suomalaisella on puutteelliset it-taidot. Myös tällä hetkellä työmarkkinoilla olevien palkansaajien mahdollisuuksia kouluttautua tulisi parantaa joustavoittamalla aikuiskoulutustuen käyttöä. Työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, joten osaamisen päivittämisen on oltava joustavaa ja mutkatonta.

 

Heli Järvinen
Heli Järvinen on kerimäkeläinen kansanedustaja.

Katse yli vaalien on sarja blogitekstejä, jotka käsittelevät HPL:lle tärkeitä vaaliteemoja, kuten työn tekemisen kannattavuutta, työllisyyspalvelujen tehokkuutta, työelämäkoulutusta, ulkomaalaisia työntekijöitä sekä monimuotoisia työsuhteita.