Perustili ihmisen tueksi työelämän murroksessa

Perustili on säästämiseen, toimeliaisuuteen ja työllistämiseen kannustava sosiaaliturvamalli. Se uudistaa hyvinvointivaltion tulevaisuuden palvelu- ja jakamistalouden tarpeisiin sekä tuo ihmisille vahvan perusturvan muuttuville työmarkkinoille.

Perustili korvaa suuren määrän nykyisiä syyperusteisia tukia, kuten opintotuen, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen. Tulevaisuudessa se voi korvata myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan sekä osan lakisääteisestä työeläkkeestä. Se mahdollistaa oman talouden suunnittelun elinkaaren eri vaiheissa sekä työn vaihtamisen työksi. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että perustilille kertyneillä bruttotuloilla voi ostaa vaivattomasti toisen ihmisen työtä.

Perustili madaltaa verokiilaa, lisää työn kysyntää ja tehostaa työnjakoa. Jokainen ammattilainen voi keskittyä niihin työtehtäviin, joissa on hyvä. Perustili sisältää myös y-tunnuksen, jolloin yrittäjäksi ryhtyminen on helppoa missä tahansa elinkaaren vaiheessa. Se hoitaa automaattisesti pienen kirjanpitovelvollisen byrokratian.

Jokainen suomalainen saa 18 vuotta täytettyään perustilin, jolla on 20 000 euron alkupääoma. Jos perustilin saldo vastaa alkupääomaa tai on sitä alempi, perustililtä saa nostaa korkeintaan 600 euroa kuukaudessa. Sen rinnalla jokainen on vapaa työskentelemään, yrittämään ja opiskelemaan haluamallaan tavalla. Oma työtilanne voi vaihdella vaikka viikottain; perustilin myötä ajan voi käyttää uusien toimeksiantojen hakemiseen sen sijaan, että täyttää työttömyysturvahakemuksia jatkuvasti päivittyvän työtilanteen mukaan. Perustilin voi nykyisen sosiaaliturvan tavoin viedä myös pakkaselle. Elinkaaren lopulla perustilin saldon saa itselleen ja negatiivisen saldon saa anteeksi.

Perustilin saldo kertyy aina itselle, joten perustililtä ei kannata nostaa varoja silloin kun niitä ei tarvitse. Perustiliä rahoitetaan työssäkäynnillä. Osa bruttopalkasta siirtyy automaattisesti perustilille. Jos perustilille on kertynyt omia säästöjä, alkupääoman ylittävät varat voi nostaa milloin tahansa.

Tuloverot maksetaan silloin, kun tililtä nostetaan varoja. Perustilin vapaat varat voi sijoittaa haluamallaan tavalla tai niillä voi ostaa toisen työtä. Perustililtä toiselle varojen siirtäminen on vaivatonta: järjestelmä suorittaa automaattisesti työnantajamaksut. Vastaanottaja maksaa veronsa, kun hän nostaa varoja omalta perustililtään.

Nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän suurin ongelma ovat kannustinloukut: työn vastaanottaminen vähentää käteen jääviä tuloja siten, että tehdyistä tunneista saatu lisäkorvaus voi jäädä vain muutamiin euroihin tunnilta. Myös osa-aikaiseksi yrittäjäksi ryhtyminen on monelle arveluttavaa: sillä saattaa riskeerata koko sosiaaliturvansa. Perustilimaailmassa on toisin. Ensisijainen tarveharkinta jätetään aina ihmiselle itselleen. Ihminen on vapaa yhdistelemään eri tulolähteitä ja verotus siirtyy kulutushetkeen. Perustili toimii myös koulutustilinä: opintoja voi täydentää vaivattomasti työuran aikana.

 

Elina Lepomäki
Elina Lepomäki on kansanedustaja. Aiemmin hän on toiminut mm. ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana.

Katse yli vaalien on sarja blogitekstejä, jotka käsittelevät HPL:lle tärkeitä vaaliteemoja, kuten työn tekemisen kannattavuutta, työllisyyspalvelujen tehokkuutta, työelämäkoulutusta, ulkomaalaisia työntekijöitä sekä monimuotoisia työsuhteita.