Perhevapaalta maksettava palkka 1.8.2022 tulevan lainmuutoksen jälkeen

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen 34 §:n mukaan työnantaja maksaa äitiys- ja adoptiovapaan alusta lukien täyden palkan 3 kuukauden pituiselta ajanjaksolta ja isyysvapaata pitävälle toimihenkilölle täyden palkan enintään 5 työpäivän ajalta. Edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään 8 kuukautta.

1.8.2022 tulevan perhevapaauudistuksen myötä kumpikin vanhempi on oikeutettu 160 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaakauteen. Lisäksi loppuraskautta suojaa 40 päivän mittainen raskausvapaakausi, joka alkaa lähtökohtaisesti 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Muutos koskee tilanteita, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen tai joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Tällöin myös äitiys- ja isyysvapaan käsitteet poistuvat.

Erto ja HPL ovat viime neuvottelukierroksella varautuneet näihin muutoksiin ja sopineet siitä, perhevapaiden osalta mennään palkallisuuden osalta vanhoilla termeillä sopimuskauden loppuun, ellei uudistuksen aiheuttamista muutoksista synny liittojen välisessä työryhmässä sopimusta sitä ennen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on yhä 3 kuukautta tai 5 työpäivää vaikka äitiys- ja isyysvapaa poistuvat käsitteinä.