Näin meillä – TE-palvelut matkalla kohti kasvupalveluja

Työllisyys- ja yrityspalvelujen kehittämistyö kasvupalveluiksi on meneillään. Kasvupalveluilla tarkoitetaan rekrytointipalveluja, ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä erilaisia osaamisen kehittämisen palveluja, joita maakunnat tulevat järjestämään. Niihin sisältyy myös rahoituspalveluja sekä yrittäjyyden, kansainvälistymisen ja innovaatioiden edistämisen palveluja.

Asiakasta kuunnellen

Palveluiden kehittämistä kohti kasvupalveluja tehdään asiakaslähtöisesti. Yrittäjäjärjestö ja Kauppakamari yhdessä viranomaisten kanssa toteuttivat kyselyn alueen yrityksille kasvupalveluista. Yritysten viestinä oli, että yritykset tarvitsevat myös jatkossa työnvälitystä, palkkatukea, kehittämispalveluita ja yritysrahoitusta. Ilahduttavaa oli, että TE-palveluiden perinteiset palvelut koettiin tärkeinä. Uudistumista sen sijaan edellyttää toive palveluseteleiden käyttöönotosta. Tällöin asiakas itse valitsee palveluntuottajan rekisteriin hyväksytyistä palveluntuottajista.

Uudenlaista asiakasnäkökulmaa on jo kokeiltu henkilöasiakkaiden palveluissa. Valinnanvapauden pilotointi on tarkoittanut nuorille työnhakija-asiakkaillemme sitä, että he valitsevat oman työnhaun sparraajan kolmen eri palveluntuottajan välillä. Joskus asiakkaan on ollut vaikea tehdä valinta hänelle ennestään tuntemattomien yritysten välillä. Merkittävästi valintaan onkin vaikuttanut palveluntuottajan maine ja imago. Ennakoida voi, että laatuasiat tulevat entisestään korostumaan niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin kasvupalveluissakin.

Olemme toteuttaneet myös muita ostopalvelukokeiluja viime vuosina. Työnantajakäyntejä, yritysverkostojen muodostamista ja valmennuspalveluja on hankittu markkinoilta. Nämä kaikki valmistavat meitä ja myös alueen palveluntuottajia uuteen toimintamalliin. Tuleva toimintamalli edellyttää myös oman toiminnan kustannusten läpinäkyvyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla käytettiin ”kasvupalveluostoihin” vuonna 2017 noin 28 miljoonaa euroa.

Kasvupalveluiden onnistuttava luomaan elinvoimaa

Kasvupalvelut tulevat olemaan yhdistelmä omaa tuotantoa, kilpailutettuja palveluja ja kumppanuuksiin perustuvaa yhteistyötä. Maakuntavaaleilla valittavat henkilöt tulevat päättämään strategiassaan, miten palveluja tuotetaan ja missä laajuudessa palveluja on tarjolla. Maakunnat voivat päätyä hyvinkin erilaisiin tapoihin järjestää palveluja.

Maakunnat myös päättävät, mikä osuus määrärahoista suunnataan kasvupalveluihin. Kasvupalvelut tulevat olemaan toimintaympäristössä, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet ovat volyymiltään massiiviset ja sopeuttamistoimien tarve on kova. Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteena on, että niiden avulla tuotetaan elinvoimaa maakunnan asukkaille ja sen yrityksille. Avainkysymys on, onnistummeko luomaan sellaiset kasvupalvelut, että niiden asema tulevissa muutoksissa on kiistaton.

Matka kasvupalveluja kohti jatkuu ovatpa hallinnolliset rakenteet entiset tai uudet. Kehittämistä tehdään asiakkaita kuunnellen ja kumppaneiden työtä arvostaen.

Maire Mäki
Maire Mäki työskentelee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtajana.

Katse yli vaalien on sarja blogitekstejä, jotka käsittelevät HPL:lle tärkeitä vaaliteemoja, kuten työn tekemisen kannattavuutta, työllisyyspalvelujen tehokkuutta, työelämäkoulutusta, ulkomaalaisia työntekijöitä sekä monimuotoisia työsuhteita.