Miten vastuullisella rekrytoinnilla voidaan parantaa työnantajamielikuvaa?

Tänä päivänä vastuullisuus on läsnä yritysten arjessa kiinteästi ja läpäisee koko niiden toiminnan. Myös yleisö ja media kiinnittävät hyvin herkästi huomiota siihen, miten yritykset toteuttavat vastuullisuuttaan.

Henkilöstöpalveluyritysten on pohdittava vastuullisuutta paitsi oman toimintansa myös asiakasyritysten ja työnhakijoiden näkökulmasta. Työnantajille vastuullisuus merkitsee liiketoiminnan edellytysten varmistamista ja ennakoimista. Vain vastuullinen toiminta kantaa yritystä menestyksekkäästi eteenpäin.

Vastuullisuuden varmistaminen rekrytoinnissa heijastuu suoraan työnantajan jättämään mielikuvaan. Jos yrityksessä ei ole aikaa tai osaamista hoitaa rekrytointia mallikkaasti, kannattaa kääntyä rekrytoinnin ammattilaisten puoleen.

Vastuullinen rekrytointi on kunkin osapuolen kunnioittamista ja oikea-aikaista huomioimista, yhteiseen matkaan sitoutumista, sovituissa aikatauluissa pysymistä, lupauksien pitämistä sekä rehellisyyttä. Onnistuessaan prosessi tuottaa iloa ja pitkäaikaista hyötyä ennen kaikkea sekä työnantajalle että työntekijälle, mutta myös rekrytointikumppanille.

Vastuullinen rekrytointi kumpuaa yrityksen arvoista. Tämä arvoperusta on hyvä avata kaikille sidosryhmille, jotta ymmärrys siitä, miten arvot näkyvät ja vaikuttavat yrityksen tuottamaan mielikuvaan, vahvistuu. Rekrytointikumppani auttaa yritystä tuomaan arvot näkyviksi ja huolehtii myös siitä, että rekrytoinnissa toimitaan arvojen mukaisesti. Heikosti hoidetulla rekrytoinnilla ja sen kantamalla viestijäljellä voi nykyisessä some-maailmassa olla yrityksen työnantajamielikuvaa merkittävästi heikentävä vaikutus.

Jatkuva kilpailun kiristyminen ja vaikeus löytää hyviä osaajia asettavat työnantajille haasteen olla mahdollisimman houkuttelevia, jotta tulevaisuuden osaajien rekrytoinnit onnistuisivat mahdollisimman hyvin. Tässä vaiheessa näkyy konkreettisesti se työ, miten vastuullisesti ja läpinäkyvästi rekrytoinnit on aiemmin hoidettu ja onko työnhakijoille jäänyt yrityksestä positiivinen mielikuva – sellainen, johon he haluavat sitoutua hyvällä motivaatiolla mahdollisesti jopa useiksi vuosiksi.

Sitoutuminen vastuulliseen rekrytointiin luo myös henkilöstöpalveluyrityksille mahdollisuuden kehittyä entistä paremmiksi ja houkuttelevammiksi kumppaneiksi ja työnantajiksi.

Esa Rantanen
Toimitusjohtaja Poolia Suomi Oy/ Uniflex Suomi Oy