Matkalla uudenlaiseen työelämään

 

Mennyt kevät opetti ja pakotti ottamaan käyttöön valtavan määrän uudenlaisia asioita. Vielä vuosi sitten harva tuli ajatelleeksi, että esimerkiksi opetusta voidaan kaikissa oppilaitoksissa koko maassa järjestää virtuaalisesti. Tai pidimme itsestään selvänä, että asiakkaalle ehdotetaan aina henkilökohtaista tapaamista ja että henkilöstö kokoontuu kuukausikatsausta varten yhteiseen kokoustilaan tai auditorioon. Olimme varmoja, että workshop-tyyppinen työskentely ei mitenkään voi onnistua verkon välityksellä.

Mutta koska oli pakko, uudenlaisia asioita otettiin hyvin nopeasti käyttöön ja samalla opittiin tekemään töitä uudella tavalla.

Luopumisen tuska

Kun kevään pitkän etätyöjakson jälkeen suunnittelemme työhön palaamista, yritykset eivät enää voi hypätä tuttuihin ja turvallisiin rutiineihin, olipa kyseessä toimisto tai muu työympäristö. Myönnetään, että joitakin rutiineita on ollut ikävä, ja osa niistä on monella tapaa hyödyllisiä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Itse olen kaivannut palavereja, missä voi keskustella sujuvasti ihmisten kanssa ja tsekata nopeasti työkaverilta vaikkapa projektien etenemistä, haasteita ja tuen tarvetta. Iso osa rutiineista on kuitenkin osoittautunut melko turhiksi.

Valmiina uusiin valintoihin

Nyt on valinnan paikka. Voimme valita uudenlaisen suunnan tulevaisuudelle. Kevät todisti, että ihmiset ovat mukautuvaisia, meillä on valtavasti teknisiä mahdollisuuksia ja opimme nopeasti. Tutkimusten mukaan kaiken ikäiset työntekijät arvostavat joustavuutta, työ- ja perhe-elämän tasapainoa sekä mahdollisuutta tehdä töitä ja kehittyä juuri itselleen sopivalla tavalla. Ehkä kevään kokemusten perusteella olisi mahdollista muokata tulevaisuuden työelämästä joustavampi ja virtuaalisempi. Eristyksissä olo on myös lisännyt meidän kaikkien keskinäistä luottamusta. Varmasti suurin osa meistä on huomannut, että ihmiset haluavat tehdä töitään, olivat he sitten kotona tai toimistolla tai työpaikalla, jossa on kokonaan uudenlaiset turvajärjestelyt ja toimintaohjeet.

Kun joustavuus, virtuaalisuus ja luottamus yhdistetään, ihmiset selviytyvät paremmin työ- ja kotiarjestaan. Samalla työnantajat näkevät henkilöstönsä uudessa valossa, innokkaina ja oppimishaluisina yksilöinä, jotka ovat nopeasti oppineet toimimaan muuttuneissa olosuhteissa.

Toimivat työkalut ja järkevät työtehtävät

Yksi koronakevään oppi on se, että ihmiset sopeutuvat muutoksiin kuitenkin hyvin eri tavalla. Samaan aikaan kun toinen tuntee etätyön lisävään tehokkuutta, toinen ei saa oikein mitään aikaiseksi ilman täsmällisiä ohjeita ja säännöllistä seurantaa. Myös ihmisten taito tehdä töitä erilaisten teknisten applikaatioiden kanssa tai toimia virtuaalisesti vaihtelee. Moni on joutunut kantapään kautta käyttämään mitä erilaisempia työkaluja, mutta kuinka sujuvasti niitä oikeasti käytetään. Voisi olla viisasta miettiä, mitkä työkalut toimivat parhaiten ja keskittyä niiden opiskeluun kunnolla.

On myös hyvä miettiä, millaiset työt voidaan tehdä etänä. Kaikkiin tehtäviin etätyö ei luontevasti sovi. Mutta aivan varmasti me kaikki olemme huomanneet, että aika monet sellaisetkin asiat, joita aikaisemmin pidimme mahdottomana tehdä virtuaalisesti, onnistuvat kyllä.

Tekniikka auttaa selviytymään

Koronan mukanaan tuoma kriisi pakotti etsimään uudenlaisia teknisiä sovelluksia, jotta työt saatiin tehtyä. Investointeja tekniikkaan on ollut pakko tehdä, jotta akuutissa kriisitilanteessa on löydetty toimivia ratkaisuja työntekoon.

Kun tilanne selkiytyy, uskon, että samat ratkaisut jäävät pysyviksi ja tuovat hyötyä ja erilaistakin puhtia työelämään. Nyt tiedämme, että vaikkapa oppiminen voidaan irrottaa luokkahuoneesta tai seminaaritilasta. Virtuaalinen täydennyskoulutus ja verkkokoulutukset ovat varmasti vahva osa tulevaisuutta. Ne nopeuttavat ja helpottavat kouluttautumista myös työelämässä. Ja koska jatkuva oppiminen ja työelämätaitojen päivittäminen on nyt yhä kriittisempää, nämä uudenlaiset tavat oman osaamisen kehittämiseksi auttavat kaikkia.

Yhteistyössä on voimaa

Pandemia, sen leviäminen ja vaikutukset ovat vaikuttaneet globaalisti. Tietojen vaihtaminen ja faktojen seuraaminen on auttanut niin valtioita, yrityksiä kuin yksittäisiä ihmisiä toimimaan fiksusti niissäkin tilanteissa, kun näkymä tulevaan on hämärä tai olematon.

Yhteistyömallit ovat osoittaneet voimansa. Tätä ei kannata unohtaa siinä vaiheessa, kun korona on kukistettu. Pandemia vaikutukset ovat niin voimakkaat, että yhteen hiileen puhaltamista ja yhteistyötaitoja tarvitaan ihan varmasti pitkälle tulevaisuudessa.

Työ määrittelee meitä ihmisiä hyvin paljon. Kun olemme työyhteisöissä samaan aikaan vahvoja ja joustavia sekä tuemme kollegoitamme ja asiakkaitamme, uudenlainen tulevaisuus on meille kaikille helpompi. Loppujen lopuksi olemme kaikki tässä yhdessä.

Matti Kariola
ManpowerGroupin toimitusjohtaja ja HPL:n hallituksen puheenjohtaja