Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (VN/558/2022)

Hallituksen esityksessä julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyisivät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät. Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin. Myös työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen voimassaolo päättyisi.

HPL kritisoi lausunnossaan sitä, että sekä nykytilan kuvauksesta että muutoin, hallituksen esityksestä puuttuivat sekä yksityinen työnvälitys että yksityiset työllisyys- ja valmennuspalveluita tuottavat yritykset, niiden rooli ja merkitys. Kannamme suurta huolta siitä, miten yhteistyö ja nykyiset toimintamallit saadaan siirrettyä TE-toimistoilta kunnille, kun tätä yhteistyötä ei tässä esityksessä edes noteerata, saati että siihen kannustettaisiin. HPL esitti lausunnossaan, että nämä puutteet korjattaisiin esityksestä. Esityksen nykytilan kuvaukseen tulisi lisätä mm. se laaja yhteistyö, jota yksityisen ja julkisen työnvälityksen sekä yksityisten palveluntuottajien välillä tehdään sekä yksityisen työnvälityksen rooli ja merkitys.

Esityksen mukaan kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Muutoin kuntien tulisi muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. HPL:n mielestä tämän kokoinen väestömäärä on työvoimapalveluiden järjestämisen kannalta aivan liian pieni alue. On erittäin suuri vaara, että palveluiden järjestämiskustannukset nousevat rajusti ja yksilöllisten palveluiden järjestäminen on mahdotonta. HPL on huolissaan myös siitä, ettei esitetyllä mallilla voida valtakunnallisesti tarjota työnhakijoille yhdenvertaisia palveluita.

HPL:n mielestä työllisyydenhoito ja palveluiden hankinnat pirstaloituvat hyvin pienille alueille. Työllisyydenhoidosta tulee kallista, epäasiantuntevaa ja tehotonta. Työllisyydenhoito tulisi keskittää selvästi laajemmille alueille, joille hankittaisiin keskitetysti palveluita. Näin voitaisiin varmistaa asiantuntijuus ja kustannustehokkuus ja palveluiden yhdenvertaisuus.
HPL katsoo, että on tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi työllisyydenhoitoa ja sitä tarkastellaan myös valtakunnallisesti.