Jotta työ saa tekijänsä

Yritystoiminnassa on tärkeää ennakoida tulevaa, tehdä suunnitelmia ja budjetoida. Henkilöstöhallinta ja osaajien resursointi ovat olennainen osa tulevaisuuden suunnittelua. Työelämän muuttuessa ja yrityksen kehittyessä osaavan työvoiman varmistaminen on jatkuvasti läsnä yrittäjän arjessa.

Muutosvalmius ja osaava työvoima ovat avaimia yrityksen onnistumiseen

Yrityksen kyky muutokseen, kehittämiseen ja osaajien hankkimiseen on uusi normaali. Hyvistä liiketoiminnan suunnitelmista huolimatta asiat voivat joskus mennä ennakoimattomalla tavalla. Haastavina aikoina yritystoiminta voi loppua kokonaan tai työntekijöitä ei uskalleta palkata liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden luomiseen.

Uusien työntekijöiden tarve ei johdu aina liiketoiminnan muutoksesta tai kasvavasta osaamisen tarpeesta, vaan rekrytointi tulee eteen myös, kun työvoima itse hakeutuu muualle. Yhä vähemmän on työntekijöitä, jotka pysyvät samoissa työtehtävissä vuosikymmeniä. Harvaksi jäävät tilanteet, jossa työntekijä saatetaan eläkkeelle ja annetaan kunniakirja pitkän työuran päätyttyä yrityksessä.

Tänä päivänä työntekijät ovat hyvin tietoisia omasta osaamisestaan ja pyrkivät itse löytämään haasteita urakehitykselleen. Usein työntekijä hakeutuu kouluttautumaan täydentääkseen omaa osaamistaan ja silloin hänelle avautuu tehtäviä muualta. Tällöin rekrytointi on jälleen ajankohtaista.

Näitä tilanteita varten yrityksellä on hyvä olla kumppanina vastuullinen henkilöstöpalveluyritys. Kumppanuus mahdollistaa pitkän tähtäimen yhteistyön, joka perustuu luottamukseen, henkilökohtaiseen palveluun, yrityksen ydintoiminnan tuntemiseen sekä työvoimatarpeen ennakointiin.

Henkilöstöpalveluyritys kumppanina

Työllistämisen riskit madaltuvat ulkoistamalla työvoiman rekrytointi ja yrityksen henkilöstöhallinta alan asiantuntijoille. Rekrytointipäätökset ovat jokaiselle yritykselle merkittäviä toimenpiteitä ja sisältävät aina riskejä. Tämän takia niihin kannattaa panostaa hyödyntämällä alan ammattilaisia.

Yritys voi sopia henkilöstökumppanin kanssa organisaatiolle sopivasta tavasta toteuttaa rekrytointi. Yleisimmät palvelut ovat suorarekrytointi, työvoiman vuokraus ja ulkoistaminen.

Suorarekrytointi

Henkilöstöpalveluyritykselle voi ulkoistaa koko rekrytointiprosessin tai sen osa-alueet. Palvelua käytetään silloin, kun rekrytointi on aikaa vievää, rekrytointiosaaminen ei riitä tai haettavaa työntekijää ei ole löytynyt.

Henkilöstöpalveluyritys hoitaa yrityksen puolesta työpaikkailmoituksen, työhakemusten läpikäynnin, haastattelut sekä profiloinnit. Rekrytoinnin ulkoistamisella yritykselle jää enemmän aikaa keskittyä oman bisneksen kehittämiseen ja operatiivisten asioiden hoitamiseen.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus on nopeasti yleistyvä tapa hankkia työntekijöitä. Sen suosio perustuu ennen kaikkea joustavuuteen ja riskien minimoimiseen. Henkilöstöpalveluyritys toimii silloin työnantajana, jonka vastuulle jäävät palkanmaksu, vakuutukset, työterveys sekä mahdolliset sairauspäivärahat. Laskutus tapahtuu vuokratyöntekijän tekemien työtuntien perusteella. Henkilöstövuokraus mahdollistaa työvoiman saatavuuden väliaikaisiin tehtäviin tai kausitöihin, mutta myös vakituisten työntekijöiden vuokraaminen on yhä yleisempää.

Henkilöstövuokraus sopii kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta.

Ulkoistaminen

Henkilöstön ulkoistaminen on pohjimmiltaan kustannustehokasta yrittäjän ajan ja toiminnan käyttöä. Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon yritys voi keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa eli oman liiketoimintansa hoitamiseen. Lisäksi henkilöstöä koskevien prosessien laatu paranee, kun ne uskotaan alan erikoisosaajien vastuulle.

Henkilöstön ulkoistaminen voi koskea koko henkilöstöä tai tiettyjä tehtäviä. Ulkoistaminen voi olla vastaus erityisesti henkilöstöhallinnon joustavuutta kaipaaville yrityksille.

Kumppanuus henkilöstöpalveluyrityksen kanssa madaltaa työllistämisen kynnystä ja riskiä. Samalla voidaan varmistaa osaavan työvoiman saatavuus yrityksen moninaisiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Vastuullinen rekrytointi ja henkilöstöhallinto ovat myös kilpailutekijöitä, joihin yrityksen kannattaa ehdottomasti panostaa.

Anu Laasanen
Toimitusjohtaja,
Suomen Henkilöstöasiantuntijat Oy