Jäsenneuvonta on salapoliisityötä

Jäsenneuvonnassa työskentelyssä ei ole kahta samanlaista päivää. Vaikka kysymykset saattavat olla samanlaisia, tilanteet ja olosuhteet ongelmantilanteissa voivat vaihdella hyvinkin paljon. Työtä voisi verrata salapoliisin työhön, sillä kokonaiskuvan saamiseksi asiat on selvitettävä juurta jaksain, sillä pienikin yksityiskohta saattaa vaikuttaa ongelman ratkaisuun merkittävästi.

Oman lisänsä kokonaisuuteen tuovat työehtosopimukset, joita Suomessa on satoja. Jäsenneuvonnassa autamme jäsenyrityksiä oikean työehtosopimukseen soveltamisessa ja tes-määräysten tulkinnassa. Asioiden selvittämisessä teemme yhteistyötä myös muiden työnantajaliittojen ja EK:n kanssa.  Lisäksi erimielisyysasioissa neuvottelemme palkansaajajärjestöjen kanssa, ja pyrimme rakentaviin ratkaisuihin.

Salapoliisin työn lisäksi jäsenneuvonta muistuttaa myös terveydenhuollon parissa työskentelyä. Jäsenneuvonnassa me emme vain keskittyä vastaamaan asiakkaan kysymykseen, vaan tavoitteenamme on selvittää, mitä on tapahtunut ja miettiä sen jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa eri vaihtoehdot ja löytää niistä sen jälkeen se paras ratkaisu kyseiseen tilanteeseen. Emme vain vastaa kysymyksiin, vaan tavoitteenamme on ennalta ehkäistä ongelmatilanteen syntyminen sekä korjata mahdollisuuksien mukaan jo tapahtunutta.

Työ on aidosti mielenkiintoista ja koen työskennellessäni auttavani jäsenyrityksiämme. Työ ei ole turhaa paperin pyörittämistä, vaan mielenkiintoista arjen ongelmien ratkaisua.

Olemme täällä jäseniämme varten.

Maritta Antola
HPL:n johtava asiantuntija