Petri Ellimäki

HPL:n jäsenyritykset kehittävät työturvallisuutta

Työturvallisuuden kehittämisellä on monia positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tutkimusten perusteella tiedämme, että työterveyden ja työturvallisuuden hyvä hallinta ovat yhteydessä työntekijöiden suorituskyvyn ja liiketoiminnan kannattavuuden paranemiseen sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Työturvallisuutta kehittämällä vastuulliset työnantajat ovat rakentamassa kestävää työelämää.

Myös HPL:n jäsenneuvonnassa käsitellään säännöllisesti työturvallisuuskysymyksiä, kuten henkilöstöpalveluyrityksen ja vuokratyötä käyttävän yrityksen jaettua työturvallisuusvastuuta.

Henkilöstövuokrauksessa työntekijän työnantajana on henkilöstöpalveluyritys, mutta työntekijä työskentelee vuokratyötä käyttävän yrityksen johdon ja valvonnan alaisena tämän toimitiloissa. Vuokratyössä työnantajan työturvallisuusvelvollisuudet ja työsuojeluvastuu ovat siten jaettu henkilöstöpalveluyrityksen ja vuokratyötä käyttävän yrityksen välillä. Henkilöstöpalveluyritys huolehtii luovuttamiensa työntekijöiden ammattitaidosta ja perusvelvoitteista kuten työterveyshuollon järjestämisestä. Vuokratyötä käyttävä yritys puolestaan vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja työturvallisuudesta työpaikalla.

Tutkimusten mukaan nuorille tapahtuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia. Koska nuoret tekevät paljon vuokratyötä, henkilöstöpalvelualalla työturvallisuusasioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nuorilla työntekijöillä voi olla työn riskeistä vähemmän tietoa kuin vuokratyötä käyttävän yrityksen omilla työntekijöillä. Lisäksi lyhemmissä työsuhteissa vuokratyöntekijä ei aina pääse työturvallisuusosaamisessa samalle tasolle kuin yrityksen muut työntekijät.

Jaettu työsuojeluvastuu henkilöstöpalveluyrityksen ja vuokratyötä käyttävän yrityksen välillä edellyttää yhteistyötä. Suosittelemme käymään vuokratyöntekijän perehdytyksen ja työturvallisuusasiat kattavasti läpi jo, kun yritykset laativat asiakassopimuksen vuokratyöstä. Apuna voi käyttää esimerkiksi käyttäjäyrityksessä laadittua työterveyshuollon työpaikkaselvitystä sekä työpaikalla tehtyä vaarojen ja riskien arviointia. Henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyritys voivat toteuttaa yhteistyössä myös työpaikan riskien ja vaarojen kartoituksen.

HPL ja sen jäsenyritykset osallistuvat aktiivisesti vuokratyön työturvallisuuden kehittämiseen eri sidosryhmien kanssa. HPL on mukana muun muassa työturvallisuuskeskuksen palveluryhmässä, joka on yksityisten palvelualojen yhteistyöelin. Palveluryhmä edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä palvelualojen työpaikoilla.

Vuokratyön työturvallisuutta kehitetään parhaillaan myös Kestävä keikkatyö -hankkeessa. Kolmivuotinen hanke käynnistyi vuoden 2020 maaliskuussa. Hankkeen toteutettavat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitetään yhdessä vuokratyötä käyttävien ja henkilöstöpalveluyritysten kanssa Kestävä Keikkatyö -malli sekä helppokäyttöinen digitaalinen sovellus työturvallisuuden tueksi.

Petri Ellimäki
Lakimies, Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL