Henkilöstöpalvelualan vire kääntyi positiivisemmaksi vuoden lopulla

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät ovat taas piristyneet ja joulukuussa tilanne kääntyi taas selkeästi positiivisemmaksi. Alan suhdannetilanne on selvästi parempi kuin muiden palvelualojen suhdannenäkymät.

Henkilöstövuokrauspalveluiden joulukuun 2019 liikevaihto kasvoi edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna 7,0 prosenttia, kun vielä marraskuussa henkilöstövuokrauksen liikevaihdossa oli 0,1 prosenttia laskua. Vaikka kasvu alkusyksystä hidastuikin, henkilöstövuokrauspalveluiden koko vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

”Vielä syksyllä 2019 Suomen talouden ennusteet olivat skeptisempiä. Kotimainen kulutus on hyvällä tasolla, eivätkä teollisuuden pahimmat uhkakuvat ole toteutuneet. Tämä vaikuttaa henkilöstöpalvelualan näkymiin”, toteaa Sami Itani, joka aloitti reilu kuukausi sitten Adecco Finland -konsernin toimitusjohtajana.

Henkilöstöpalvelualaa on perinteisesti pidetty korostuneen suhdanneherkkänä. Itani uskoo kuitenkin, että tulevaisuudessa laajentuneen palvelukokonaisuuden vuoksi suhdanneherkkyys vähenee, kun asiakasyrityksille ja työnhakijoille pystytään tarjoamaan yhä enemmän palveluita myös laskusuhdanteen tarpeisiin.

Itanin mukaan alan positiiviseen vireeseen vaikuttaa mm. se, että alan suuret toimijat ovat pystyneet tehostamaan toimintaansa.

”On pystytty myös lisäämään näkyvyyttä ja parantamaan vastuullisella toiminnalla alan yleistä legitimiteettiä ja tarpeellisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa”, Itani pohtii.

TOP 20 liikevaihtotiedustelussa rekrytointipalveluiden vuoden 2019 liikevaihto väheni vuoteen 2018 verrattuna 10,5 prosenttia. Osasyynä tähän on yleinen osaajapula, joka koettelee myös henkilöstöpalvelualaa.

Itani uskoo kuitenkin rekrytointipalveluiden kasvavan tulevaisuudessa. Pk-sektorin yritykset ovat yhä enemmän alkaneet keskittyä omiin ydintoimintoihinsa ja ulkoistaneet rekrytoinnin tai osan siitä alan ammattilaisille. Lisäksi työntekijöiden usko omaan tulevaisuuteensa on edelleen pääosin vahvaa.

“Tällöin uskallus ja halu vaihtaa organisaatiota, toimialaa tai jopa omaa ammattiaan on suurempi, kuin epävarmuuden keskellä”, Itani toteaa.

Itanin mukaan henkilöstöpalvelualan mielikuva on kohentunut nopeasti ja yritysten vastuullisuus kaikessa toiminnassa on lähes itsestään selvää nykyisin.

”Tästä huolimatta koko alan, asiakkaiden ja työntekijöiden etu olisi, että ihan jokaisella henkilöstöpalvelualan toimijalla investoitaisiin sisäisiin prosesseihin, läpinäkyvyyteen ja viestintään enemmän, jottei yhteiskuntamme pelisäännöistä vahingossakaan poiketa”, Itani toteaa.

HPL TOP 20 liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 alan suurimman yrityksen liikevaihtotietoja.

TOP 20 liikevaihtotiedustelun raportit katsottavissa täällä >>

Lisätietoja:

Merru Tuliara
toimitusjohtaja, HPL
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara