Henkilöstöpalvelualan tilanne hyvä, suhdannenäkymät jatkoivat heikkenemistään

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo oli kesäkuussa 151,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 16,3 prosenttia.

Alan suhdannetilanne oli heinäkuussa kohtalaisen hyvä saldoluvun arvon ollessa 19, joskin se on hieman heikentynyt koko kesän ajan. Suhdannenäkymien heikkeneminen jatkui heinäkuussa. Toimialan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo laski heinäkuussa -31:een, kun kesäkuun luku oli -15.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ennakoivat toimialan myynnin kasvavan lähikuukausina, mutta myöhemmin syksyllä kasvun odotetaan hiipuvan selvästi. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset syksylle ovat hyvin vaihtelevat ja vailla selkeää suuntaa. Alkusyksylle odotetaan pientä kasvua, sitten pientä laskua ja loppusyksystä henkilökunnan määrä kääntyisi taas nousuun.
– Henkilöstöpalvelualan menestymiseen vaikuttavat asiakkaiden toimialojen suhdanteet, pohtii SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Juhana Olkkola.
– Ennusteiden pohjalta näyttää siltä, että vaikka henkilöstöpalveluala jatkaa kasvuaan, suurimmat koronan jälkeiset kasvupomput on nyt nähty.

Suurin toimiala teollisuus

Henkilöstöpalveluiden huhti-kesäkuun kokonaisliikevaihdon arvo oli 432,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20,6 prosenttia.

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan. Kyselyn mukaan kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon arvo olisi noin 18 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Valitettavasti kesäkuun TOP 20 -liikevaihtokatsauksemme oli merkittävä virhe toimialakohtaisissa luvuissa. Luvut on nyt korjattu sivuillamme olevaan katsaukseen sekä yritysten Powerpoint-versioon.

Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2022 huhti-kesäkuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 110,1 miljoonaa euroa (aiempi väärä luku 120,3) ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 25,5 prosenttia (väärä luku 27,9 %).

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 79,0 miljoonaa euroa (aiempi väärä luku 83,2) ja osuus kokonaisliikevaihdosta 18,3 prosenttia (väärä luku 18,9 %).

Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentaminen (aiempi väärä: varasto, logistiikka ja kuljetus). Rakentamisen liikevaihdon arvo vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä oli 62,4 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 14,5 prosenttia (väärät luvut 49,5 milj.€ ja 11,5 %).

Logistiikan todelliset luvut olivat 49,3 milj.€ ja 10,7 % (väärät luvut 81,4 milj.€ ja 18,9 %.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli tämän vuoden huhti- kesäkuussa 46,1 miljoonaa euroa (väärä luku 44,7 milj.€). Koronarajoitusten loppuminen heijastui toimialan liikevaihdon kehitykseen hyvin positiivisesti ja liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen neljännekseen verrattuna jopa 49 prosenttia (väärä luku 45 %).

Muut kuin toimialaluvut olivat raportissa oikein. Olemme pahoillamme virheestä.

Henkilöstöpalveluala strategisen tason kilpailueduksi

Listalla seitsemäntenä oleva SOL Henkilöstöpalvelut on kasvanut keskittyen logistiikan, teollisuuden ja rakennusalan henkilöstövuokraukseen. Tätä kasvua on tuettu myös Nordic Henkilöstöpalveluiden ostolla viime marraskuussa.
– SOL Henkilöstöpalvelun suurimmista toimialoista rakentamisessa ja logistiikassa näkyy nyt volyymien laskua. Teollisuudessa puolestaan yrityskohtaiset erot ovat suuria, Juhana Olkkola toteaa.

Hän toivoo, että henkilöstöpalveluala tunnistettaisiin yrityksissä strategisen tason kilpailueduksi.
– Henkilöstöpalvelualan avulla asiakasyritys pystyisi paremmin laittamaan oman asiakaskysynnän ja työvoimatarpeen sekä oman henkilöstöresurssin kohtaamaan toisensa. Jos teollisuus- tai logistiikkayritys joutuu jatkuvasti pyörittämään yt-prosessia, johdon on syytä katsoa peiliin. Varsinkin logistiikassa ja rakentamisessa henkilöstökustannuksen osuus on suuri, joten henkilöstön määrällinen kysyntäjousto ja laadullinen osaamisjousto pitäisi hallita – erityisen tärkeää se on nyt, kun on inflaatiopaineita ja operatiivisia haasteita.

Maahanmuuttoprosessit rakennettava tulijan näkökulmasta

Kansainvälisen työvoiman hankinnassa SOL Henkilöstöpalvelut on keskittynyt teollisuuden osaajiin. Osaajia etsitään Suomeen IVY-maista, joissa on pitkä perinne metalliteollisuudessa ja joissa Suomi nähdään houkuttelevana kohdemaana.
– IVY-maista on mahdollista saada todella korkeaa osaamista omaavia henkilöitä. Oma henkilöstömme testaa osaamisen jo lähtömaassa. Suomen lähialueilta on helppo tulla Suomeen pitkäjänteisesti ja mahdollistamme myös perheenyhdistämisen. Jos Suomeen tullaan töihin vaan keikalle, seuraa monesti laatu- ja perehdyttämisongelmia, Olkkola huomauttaa.

Hän peräänkuuluttaa työperäisen maahanmuuton prosessien kokonaisuudistusta.
– Työperäisen maahanmuuton lainsäädäntöviidakko pitäisi perata täysin niin, että siinä lähdettäisiin aktiivisen ja motivoituneen maahanmuuttajan tarpeista. Nyt prosessi on laadittu hallinnon näkökulmasta ja antaa Suomeen pyrkivälle viestin, että hän ei ole tänne tervetullut.

Viimekätinen voittaja työperäisen maahanmuuton helpottamisessa on työllisyysasteen nousun myötä Suomen kansalainen.
– Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkään käyty keskustelua väestön vanhenemisesta ja siten työvoiman määrän vähentymisestä, mutta lainsäädännön päätehtävä on edelleen turvata suomalaisen työvoiman työllistyminen ja tehdä mahdollisimman hankalaksi työvoiman tulo muista kuin EU-maista. Osaajia pitäisi pystyä tuomaan Suomeen sellaisilla hallinnollisilla kustannuksilla, jotka vielä turvaavat yritysten kilpailukyvyn.

Liikevaihtokatsaus kesäkuu 2022>>

Lisätietoja:
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi