Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät valoisimmat lähes kolmeen vuoteen

Palvelualoilla osa työntekijöistä on vaihtanut alaa, joten rajoitusten poistuessa tarvitaan aktiivista rekrytointia ja koulutusta.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli huhtikuussa 106,7 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden huhtikuuhun oli 11,1 prosenttia.

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalveluyritysten suhdannetilanne koheni toukokuussa selvästi edelliseen kuukauteen nähden. Suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli toukokuussa -10, mikä tarkoittaa, että alan yritykset kokivat suhdannetilanteen kuitenkin jossain määrin epävarmaksi ja heikoksi. Huhtikuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -34. Koko palvelualan suhdannetilannetta kuvaava saldoluku parani huhtikuun arvosta –14 toukokuussa arvoon -6.

– Kasvulukujen takana on olosuhteiden asteittainen normalisoituminen ja talouden lupaava herääminen, toteaa Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Suhdannenäkymät vahvistuivat toukokuussa

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli toukokuussa 20, kun huhtikuussa vastaava arvo oli 6. Toimialan yritysten suhdannenäkymät olivat nyt valoisammat kuin lähes kolmeen vuoteen. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät heijastivat toukokuussa positiivista uskoa alan tulevaan kehitykseen saldoluvun noustessa arvosta 7 arvoon 9.

Henkilöstöpalvelualan yritykset odottavat myynnin kasvavan kesän aikana erittäin voimakkaasti. Yritysten henkilökunnan määrän ennakoidaan lisääntyvän lähikuukausina merkittävästi.

– Edelleen henkilöstöpalveluiden kysyntä vaihtelee alueittain ja asiakkaittain hyvin paljon. Horeca-toimialan toimintaedellytykset ja työllistämismahdollisuudet ovat ylimitoitettujen rajoitusten takia edelleen olemattomat. Huhtikuu 2021 on ensimmäinen koronavertaiskelpoinen kuukausi, joten normaalitason vertailukohtana kannattaisi käyttää vuoden 2019 huhtikuuta, josta toimiala on edelleen jäänyt noin 15 prosenttia, Sami Asikainen huomauttaa.

– Eezyllä uskomme ravintolatoimialan nopeaan toipumiseen rajoitusten poistuessa. Kotimaiselle kysynnälle on erinomainen potentiaali, kun varoja on säästynyt esimerkiksi ulkomaanmatkailuista. Toiveena on, että patouma purkautuu kotimaassa, horeca-toimiala saadaan nopeasti normaalitasolle ja sitä kautta tuhannet työntekijät takaisin töihin. Ravintolat ovat rajoitusten aikana palvelleet kuluttajia nouto- ja kuljetuspalveluilla. Nämä palvelut jäävät osaksi kokonaispalvelua ja tuovat toivottua kasvua alalle.

Asikainen arvelee pandemian tuoneen myös pysyviä muutoksia.

– Pandemian aikana nettikaupan kasvu on selkeästi lisännyt myös kuljetuspalveluiden työvoiman tarpeita. Lisäksi työelämän joustavuus esimerkiksi etätyön osalta tulee lisääntymään. Joustavuus ja työelämän muutokset antavat hyvän kasvualustan tulevaisuudessa myös henkilöstöpalvelualalle.

Työvoiman saatavuudesta tulee haaste

Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli huhtikuussa 3,7 miljoonaa euroa. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi huikeat 76,8 prosenttia.

– Tämän vuoden huima kasvuluku kertoo paljon vuoden 2020 huhtikuun markkinoiden totaalisesta pysähtymisestä. Luku kertoo kuitenkin myös siitä, että pandemia on tuonut ennennäkemättömiä ja -kokemattomia muutoksia usealle työpaikalle. Isot muutostilanteet ja samalla talouden valoisammat näkymät ovat ilman muuta lisänneet rekrytointipalveluiden kysyntää, Asikainen toteaa.

– Suomalaisten yritysten kasvun haasteena tulee olemaan osaavan työvoiman saatavuus. Toimialana voimme auttaa yrityksiä tässä haasteessa, mutta pidemmällä aikavälillä tarvitsemme myös päättäjiltä helpotuksia työperäiseen maahanmuuttoon sekä työnteon kannustimiin. Palvelualoja koskeneet pitkäkestoiset rajoitukset ovat saaneet osan työntekijöitä vaihtamaan toimialaa, joten liiketoiminnan taas kääntyessä kasvuun näiden alojen työvoimavajeen paikkaaminen tulee vaatimaan aktiivista rekrytointia ja koulutusta.

Tutustu huhtikuun TOP20-liikevaihtokatsaukseen (pdf)>>