Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät vahvistuivat – ilmassa jo odotusta paremmasta

Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n TOP 20 -liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät olivat tammikuussa korkeammalla kuin kertaakaan kesän jälkeen. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, onko muutos pysyvä.

Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 yhteensä 1 308,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski koronavuotena yli 17 prosenttia vuoden 2019 tulokseen nähden.

Myös joulukuun 2020 kokonaisliikevaihto kutistui yli 17 prosenttia edellisvuodesta, ja oli noin 108 miljoonaa euroa.

Suomen suurimpiin henkilöstöpalveluyrityksiin kuuluvan Amikon toimitusjohtaja Jari Parkkinen on varovaisen toiveikas siitä, että liikevaihdon laskun aallonpohja on jo saavutettu ja käänne parempaan alkanut.

– Vaikka itse näin uskonkin, liian monet muuttujat hämärtävät pidemmän aikavälin näkymiä: miten koronavirus muuntautuu, tehoavatko lääkkeet muunnoksiin, pystyykö terveydenhuolto nopeuttamaan rokoteohjelmaansa, Parkkinen luettelee.

– Tarvitsemme hallitukselta selkeitä linjauksia ja suunnitelmaa siitä, miten koronatilanteen parantuessa rajoituksia ryhdytään purkamaan.

Yhä useampi yritys hyödyntää osaavaa rekrytointikumppania

Henkilöstöpalveluyritysten kokonaisliikevaihto oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 332 miljoonaa euroa. Liikevaihto kutistui kolmanteen neljännekseen nähden noin 7 miljoonaa euroa, ja laski viime vuodesta yli 18 prosenttia.

Kokonaisliikevaihdon lasku on kuitenkin tasaantunut. TOP 20 -tiedusteluun vastanneet ennustivat liikevaihdon laskevan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 9 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Viime vuoden lopussa henkilöstöpalveluista kasvoivat merkittävimmin rekrytointipalvelut, joiden liikevaihto nousi yli 7 prosenttia. Kilpailu osaajista on aina vain tiukentunut muun muassa suurten ikäluokkien eläköitymisen vuoksi, ja jokainen yritys haluaa itselleen juuri sen parhaan yksilön ja ammattilaisen.

– Yritykset ulkoistavat mielellään tärkeät rekrytointitarpeensa henkilöstökumppanin hoidettavaksi, ja haluavat laadukkaita vaihtoehtoja asiantuntijatason sekä keskijohdon ja ylemmän johdon tehtäviin. Rekrytoinnissa hakijoihin pitää pystyä pureutumaan myös erilaisten analyysien ja testien avulla, eikä sitä lähdetä hoitamaan itse, jos oikeita resursseja tai välineitä ei ole.

– Minusta tämä myös kertoo siitä, että yritysten usko tulevaisuuteen on vahvistunut ja selkiytynyt. Nyt yritykset haluavat satsata osaajiin, jotka saattavat ne kasvu-uralle, tervehdyttävät bisnestä ja luovat voittavia strategioita ja toimintamalleja, Parkkinen vahvistaa.

Teollisuus, rakennus ja asiantuntijatehtävät pysyivät toimialojen kärjessä

Vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdosta merkittävimmän osuuden eli yli 60 prosenttia kattoivat teollisuuden ja rakentamisen toimialat sekä toimisto-, hallinto-, IT- ja asiantuntijatehtävät.

Majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palveluiden ahdinko, joka johtuu koronasta ja sen rajoitustoimenpiteistä, näkyy selvästi liikevaihtotiedustelussa. Toimialan liikevaihdon arvo oli loka-joulukuussa reilu 14 miljoonaa euroa, ja laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna huimat 70 prosenttia.

Koronakriisi on helpottanut hetkellisesti työvoimapulaa Suomessa, mutta jos pandemia saadaan hallintaan, siihen on reagoitava nopeasti.

– Mikäli koronarokotukset alkavat pyöriä tehokkaasti ja rajoituksia pystytään vähitellen purkamaan, niin jo keväällä työvoimapula voimistuu ja viimeistään syksyllä se on vallitseva olotila, Parkkinen arvioi.

Vahvistuvasta työvoimapulasta Suomi ei selviä ilman ulkomaista työvoimaa. Amikolla on pitkäaikainen kokemus ja toimivat kanavat kansainvälisten osaajien rekrytoinnista Suomeen.

– Olemme tuoneet Suomeen hyvinkin monenlaisia osaajia usealle toimialalle, kuten rakennus- ja metalliteollisuuteen, korjaamoille, elintarviketeollisuuteen, logistiikkaan, siivousalalle sekä varustamoille. Pian aloitamme hoitajien rekrytoinnin Filippiineiltä turvaamaan henkilökunnan riittävyyttä terveydenhuollossa.

Parkkisen mukaan rekrytointi ulkomailta toteutetaan asiakkaalle ns. avaimet käteen -palveluna.

– Kun toimeksianto on tehty, asiakas saa nopeimmillaan viikossa työntekijöitä Puolan toimistomme osaavien ja suomalaisen työkulttuurin tuntevien ammattilaisten avulla. Varmistamme lähtömaassa työntekijöiden koulutuksen, järjestämme kieli- ja kulttuuriopetusta sekä hoidamme tarvittavat lupa-asiat. Suomessa kotoutumisyksikkömme auttaa edelleen niin työntekijöitä kuin asiakasyrityksiä.

HPL TOP 20 -liikevaihtotiedustelu kartoittaa henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen liikevaihtotietoja. Tiedustelu julkaistaan kuukausittain.

Tutustu joulukuun 2020 TOP 20 -liikevaihtotiedusteluun, sis. kvartaalikyselyn (pdf) >>

Lisätietoja:

Merru Tuliara
Toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara