Yksityisen sektorin resurssit on otettava käyttöön

Hallitus aikoo kasvattaa TE-toimiston resursseja 70 miljoonalla eurolla, ja tavoitteena on lisätä toimistoihin 1 200 uutta virkailijaa. Nyt olisi kuitenkin pohdittava avoimin mielin, miten työnhakijat nykyään työllistyvät. Yksityisen sektorin merkitys työllistämisessä korostuu koko ajan, ja henkilöstöpalvelualan yrityksillä on tarjota myös konkreettisia työpaikkoja.

Henkilöstöpalvelualalla teollisuuden parissa 20 vuotta toimineena olen havainnut, että työssä olevien työnhakijoiden aktivoituminen näyttäisi ennakoivan yrityksessä alkavia yt-neuvotteluja. Kun työntekijät huomaavat tilauskantojen hiipuvan, he varautuvat mahdollisiin lomautuksiin tai irtisanomisiin aloittamalla työnhaun. Henkilöstöpalvelualalla onkin varsin hyvä näkemys siitä, mihin suuntaan työllisyys on kehittymässä. Ala tavoittaa työttömyysuhan alla olevat ennen kuin he edes päätyvät työttömiksi.

Teollisuudessa kovanluokan ammattilaisista on jatkuva kysyntä taloustilanteesta riippumatta. Jopa kokeneilla työntekijöillä on haasteita tunnistaa oma osaamisensa ja arvonsa työmarkkinoilla. Siksi on tärkeää löytää toimiva kanava, mitä kautta tieto heidän osaamisestaan saadaan työmarkkinoiden tietoisuuteen. Pitkä ja tiivis yhteistyö asiakasyritysten kanssa on opettanut henkilöstöpalvelualan yritykset yhdistämään työnhakijan osaamisen ja työpaikan tarpeen. Itse asiassa juuri tähän koko alan liiketoiminta perustuu – työnhakijan ja työpaikan onnistuneeseen yhdistämiseen.

Yhä useammat työntekijät ovat huomanneet uusien työkavereidensa tulevan henkilöstöpalveluyritysten kautta. Ennakkoluulot alaa kohtaan häviävät vähitellen henkilökohtaisten, positiivisten kokemusten myötä. Työntekijät ovat myös oivaltaneet, kuinka helppoa on ulkoistaa oma työhakunsa henkilöstöpalvelualan yrityksille. Kun henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi, hänelle tarjotaan aktiivisesti eri vaihtoehtoja, jotka hän voi joko hyväksyä tai hylätä. Yritykset rekrytoivat vakituiset työntekijänsä usein henkilöstöpalveluyritysten kautta.

Nyt työvoimapalveluja lisätään pääasiassa julkista sektoria kasvattamalla. Henkilöstöpalveluala olisi valmis tiiviimpään yhteistyöhön TE-toimistojen ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Onko tässä tilanteessa varaa jättää hyödyntämättä tehokkaammin jo olemassa oleva, työvoima-alan ammattilaisista koostuva verkosto, jonka avulla työntekijät oikeasti työllistyvät? Toivon hallitukselta rohkeutta uudistaa oma näkemyksensä.

Kirsi Naamanka
Toimitusjohtaja,
Kilta Henkilöstöpalvelu Oy