Henkilöstöpalvelualan näkökulmasta työperäisen maahanmuuton helpottamisessa on enemmän puheita kuin tekoja

Epävarmuus tulevasta heijastuu myös henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymiin. Työvoimapulaan olisi ratkaisuja, mutta kesäkuun lakimuutoskaan ei juuri helpota kansainvälistä rekrytointia.

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo oli maaliskuussa 135,6 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 23,9 prosenttia. Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli huhtikuussa kohtalaisen hyvä alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvon ollessa 12. Maaliskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 33. Suhdannetilanne siis heikkeni hieman maaliskuuhun nähden ollen silti selvästi keskimääräistä parempi.

Iso epävarmuus tulevasta talouskehityksestä heijastui huhtikuussa kuitenkin alan suhdannenäkymiin. Suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo laski huhtikuussa -34:ään. Maaliskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -6. Tästä huolimatta alan yritykset ennakoivat myynnin kasvavan selvästi kesää kohti mentäessä. Samoin henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan alkukesän aikana merkittävästi ja kasvun ennakoidaan kiihtyvän entisestään loppukesää kohden.

Kaiku-konsernin toimitusjohtaja Teemu Vihervä pohtii, olisiko heikentyneissä näkymissä kyse työntekijäpulasta. Kaikun näkymät ovat tällä hetkellä hyvät.
– Kasvu tulee tasaisesti kaikilta osa-alueilta ja uutta liiketoimintaa syntyy vanhojen rinnalle jatkuvasti, kuvailee Vihervä.

Työntekijäpulan taklaamiseksi Kaiku HR:n osaajatarjontaa laajentaa tytäryhtiö Echo Engineeringin toiminta Intiassa.
– Echo Engineering on kasvanut todella nopeasti, sillä kysyntää Intiassa operoivalle suomalaisomisteiselle yritykselle on. Meillä on Intiassa kaksi toimistoa ja pystymme sieltä käsin tekemään kokonaisia projekteja tai tuntitöitä.

Työperäinen maahanmuutto edelleen hidasta ja hankalaa

Kaiku-konserni myös rekrytoi ulkomaisia työntekijöitä Suomeen, mutta byrokratia aiheuttaa toimintaan omat haasteensa. Vihervän näkökulmasta työperäisestä maahanmuutosta on paljon puhetta, mutta prosessit ovat vielä aivan alkutekijöissään.
– Työntekijän saaminen Suomeen on liian hidasta. Viisumin ja työluvan hankkiminen kestää tällä hetkellä kuukausia. Kesäkuussa voimaantulevasta D-viisumistakin on apua vain erityisasiantuntijoiden saamiseksi, vaikka tarvetta on myös opiskelijoille ja suorittavan työn tekijöille.

Suurin toimiala teollisuus

Eniten liikevaihtoa henkilöstöpalvelualalle toi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 93,5 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 25,4 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 70,6 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta oli 19,2 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentaminen. Rakentamisen liikevaihdon arvo tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 55,0 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 14,9 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli tammi-maaliskuussa 30,9 miljoonaa euroa. Toimialan liikevaihto kääntyi taas alkuvuoden tiukkojen koronarajoitusten vuoksi laskuun viime vuoden viimeiseen neljännekseen nähden. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli noin 25 prosenttia pienempi kuin viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto.

Liikevaihdot osa-alueittain

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 368,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,7 prosenttia. Maaliskuun liikevaihdon arvo oli 135,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 maaliskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 23,9 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasvavan noin 23 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 309,0 miljoonaa euroa, kasvua 21,5 prosenttia. Maaliskuun aikana liikevaihtoa kertyi 113,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua 23,7 prosenttia.

Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli tammi-maaliskuussa 13,4 miljoonaa euroa. Maaliskuussa arvo oli 5,0 miljoonaa euroa. Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 29,8 miljoonaa euroa, maaliskuun osuuden ollessa 10,9 miljoonaa euroa. Lisäpalveluiden liikevaihdon arvoksi kertyi tammi-maaliskuussa 15,8 miljoonaa euroa, josta maaliskuussa 5,8 miljoonaa euroa.

Liikevaihtokatsaus maaliskuu 2022>>

Lisätietoja:
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi