Henkilöstöpalveluala reagoi voimakkaasti markkinoiden epävarmuuteen

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät heikkenivät rajusti elokuussa, vaikka kesäkuussa näkymät syksylle olivat vielä vakaat ja valoisat. Alan yritykset arvioivat myynnin pohjakosketuksen ajoittuvan heti syksyn alkuun.

 Epävarmuus koronapandemian toisen vaiheen volyymista ja markkinoilta kantautuvat ristiriitaiset viestit ovat heittäneet varjon myös henkilöstöpalvelualan suhdanneodotuksiin, uskoo Selekta-konsernin toimitusjohtaja Peter Lyyski.

– Juuri tämän epäselvyyden vuoksi on vaikea arvioida, onko pohja jo saavutettu vai tapahtuuko alan kokonaisliikevaihdossa edelleen pudotusta.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n TOP 20 -liikevaihtotiedustelun mukaan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli heinäkuussa 4. Luku tippui elokuussa rajusti ja oli -30. Saldoluku oli myös huomattavasti alhaisempi kuin koko palvelualan saldoluku, joka oli elokuussa -15.

Kokonaisliikevaihto supistui edelleen, rekrytointi vakaata   

Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli heinäkuussa noin 109 miljoonaan euroa ja laski lähes 23 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pudotusta kesäkuusta tapahtui muutaman prosentin verran.

Selektan päätoimialoja ovat rakennus, teollisuus ja logistiikka. Konserniin kuuluva tytäryhtiö RekryMesta rekrytoi toimihenkilöitä samoille päätoimialoille ja palvelee lisäksi muun muassa kiinteistötekniikan, IT:n sekä myynnin ja markkinoinnin aloja.

Lyyski ennakoi yrityksen rekrytointi- ja vuokratoimeksiantojen kehittyvän tasaisesti loppuvuoden aikana.

– Meillä ei ole näkynyt näissä palveluissa isoa muutosta kesän jälkeen eli toiminta on ollut säännöllistä ja vakaata.

Henkilöstöpalveluiden heinäkuun liikevaihdosta 89 prosenttia muodostui henkilöstövuokrauspalveluista. Heinäkuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli 96,5 miljoonaa euroa ja pudotusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 21,5 prosenttia.

Epävarmuus  tulevasta haastaa työmarkkinoita

Henkilöstöpalvelualan yritykset arvioivat myynnin pohjakosketuksen ajoittuvan syyskuulle. Tähän voi vaikuttaa se, että henkilöstöpalvelualan suurimmilla toimialoilla, kuten teollisuudessa ja rakentamisessa työllistämisnäkymät ovat heikentyneet.

Lyyskinkin mukaan tämä skenaario on todennäköinen.

– Luulen, että teollisuudessa volyymi laskee aikaisemmin esitettyjen indikaattoreiden mukaisesti.

Henkilöstöpalvelualalla loppuvuosi näyttäytyy valoisampana, vaikka yksittäisten toimialojen kehittymistä onkin vielä vaikea ennakoida koronatilanteen epävarmuuden vuoksi.

– Uskon, että osa lomautuksista johtaa myös irtisanomisiin. Tulevaisuus kuitenkin lopulta näyttää, miten paljon muutoksia työmarkkinoilla lopulta tapahtuu koronan seurauksena ja mitkä niistä jäävät pysyviksi. 

HPL TOP 20 -liikevaihtotiedustelu kartoittaa henkilöstöpalvelualan 20 suurimpiin kuuluvan yrityksen liikevaihtotietoja. Liikevaihtotiedustelu julkaistaan kuukausittain.

Tutustu uusimpaan TOP 20 -liikevaihtotiedusteluun (pdf) >>

Lisätietoja:

Merru Tuliara
Toimitusjohtaja, HPL
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 56 26 466