Henkilöstöalan suhdannenäkymät heikkenivät voimakkaasti elokuussa

Heinäkuun liikevaihdon arvo oli 130,9 miljoonaa euroa. Laskua vuoden takaiseen oli 7,7 prosenttia.

EK:n elokuun suhdannebarometrin mukaan henkilöstöalan yritykset arvioivat oman suhdannetilanteensa kohtalaisen heikoksi. Arviot toimialan suhdannetilanteesta kuitenkin kohenivat aavistuksen edelliseen kuuhun verrattuna. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli -12 elokuussa, kun heinäkuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -15.

Arviot koko palvelualan suhdannetilanteesta olivat vielä henkilöstöpalvelualaa vaisummat ja suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli elokuussa -29. Heinäkuussa koko palvelualan vastaavan saldoluvun arvo oli -30.

Henkilöstöalan suhdannenäkymät vajosivat elokuussa hyvin pessimistisiin tunnelmiin. Suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli elokuussa -88, heinäkuussa vastaava arvo oli -41. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät olivat elokuussa laskusuunnassa, ja suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli -29, kun heinäkuussa vastaava arvo oli -24.

Synkät suhdannenäkymät heijastuvat myös alan myyntiodotuksiin ja odotukset henkilöstöalan myynnin kehityksestä syksyn kuluessa ovat kovin pessimistiset. Myynnin ennakoidaan supistuvan syksyn myötä koko ajan lisää. Sama kehitys näkyy myös toimialan henkilöstön määrässä. Henkilöstön määrä on jo kesän mittaan vähentynyt selvästi ja laskun odotetaan syksyn myötä yhä voimistuvan.

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin uusin havainto on kuluvan vuoden kesäkuulta. Indeksin mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihto kasvoi kesäkuussa vuoden takaiseen nähden 1,4 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli toukokuuhun nähden liikevaihto kuitenkin supistui 0,7 prosenttia. Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi kesäkuussa vuoden takaiseen nähden 4,1 prosenttia. Toukokuuhun verrattuna liikevaihto väheni 0,6 prosenttia.

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut edelleen kasvussa

Henkilöstöalan palveluiden kokonaisliikevaihto, joka sisältää henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä lisäpalvelut, oli tammi-heinäkuussa 940,7 miljoonaa euroa. Viime vuoteen nähden liikevaihto supistui aivan aavistuksen verran, 0,05 prosenttia. Heinäkuussa henkilöstöalan liikevaihdon arvo oli 130,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 7,7 prosentin laskua viime vuoden toukokuuhun nähden.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi–heinäkuussa 779,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto jäi 2,4 prosenttia alemmalle tasolle kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Heinäkuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 112,4 miljoonaa euroa, mikä oli 9,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli tammi-heinäkuussa 30,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 7,6 prosentin suuruista pudotusta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Heinäkuussa rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto supistui viime vuoden heinäkuuhun nähden 20,1 prosenttia.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-heinäkuussa 86,6 miljoonaa euroa, mikä oli 21,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Heinäkuussa liikevaihtoa kertyi 13,0 miljoonaa euroa eli liikevaihdon arvo oli 16,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa 44,0 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia. Heinäkuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 3,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui viime vuoden heinäkuuhun nähden 0,3 prosenttia.

Asiakasyrityksillä edelleen luottoa tulevaisuuteen, henkilöstöala tuo joustoja

Folka Henkilöstöpalvelut on TOP20-listan sijalla 18. Se on osa pohjoismaista OTIGA Groupia ja toimi aiemmin Suomessa nimillä Personalhuset ja Aaltovoima. Folka toimii useilla toimialoilla, joista suurimpina teollisuus, logistiikka, rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus sekä kiinteistöpalvelut.
– Folkan palvelut on pitkälle räätälöity asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Toimintamme keskiössä on palvelukykymme, henkilökohtainen palvelu ja osaaminen. Palvelemme kattavasti koko Suomen alueella, kertoo Folkan toimitusjohtaja Heikki Lamminpää.

Rakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden heikko markkinatilanne on nähtävissä myös Folkan liiketoiminnoissa.
– Muut toimialat ja asiakassegmentit toimivat lähes samanlaisesti kuin aikaisemminkin, vaikkakin asiakkaat ovat varovaisia ja kulujen tarkasteleminen on entistä tarkempaa, Lamminpää pohtii.
– Yleisesti asiakasyrityksillä on luottoa tulevaisuuteen ja positiivinen näkemys yritysten toimintakykyyn. Monella toimialalla on normaali tai kohtalainen työllisyys. On kuitenkin huomioitava, että lähitulevaisuuden näkymät ja ensi kevään suhdanneodotukset ovat useilla toimialoilla odottavat ja varovaiset.

Suhdannetilanteen heikkeneminen voi myös muistuttaa asiakkaita henkilöstöalan palvelujen hyödyistä.
– Henkilöstöala tuo asiakasyrityksille ja työntekijöille mahdollisuuksia sekä joustoja työvoimatilanteen hallintaan ja työllistymiseen. Henkilöstöalan yrityksissä on osaaminen ja tietämys työpaikkojen täyttämiseen ja työtehtävien tarjoamiseen työntekijöille. Kaikissa markkinatilanteissa on aina mahdollisuuksia menestymiseen. Nämä mahdollisuudet on etsittävä ja kaivettava esiin, muistuttaa Lamminpää.