Henkilöstöala jatkoi kasvua, Econia nousi uutena yrityksenä TOP20-listalle

Henkilöstöalan palveluiden TOP20-listan yritysten liikevaihdon arvo oli tammikuussa 126,6 miljoonaa euroa, joka oli 12,5 prosenttia enemmän kuin samojen yritysten liikevaihto viime vuoden tammikuussa.

TOP20-listalle nousi uutena Econia ja poistui Enersense, joka vuonna 2021 myi Värväämön Cityworkille, joka puolestaan vaihtoi nimekseen Värväämön.

Econia nousi listan sijalle 19. Yritysten suuruusjärjestys lasketaan 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon mukaan. Econia on vuonna 1996 perustettu kotimainen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten palveluiden asiantuntijatalo, joka toimii Suomessa kolmellatoista paikkakunnalla. Econiasta tuli marraskuussa osa Administer-konsernia.

PEO henkilöstöalan kasvava osa-alue

Econian henkilöstöalan toiminnot koostuvat perinteisen henkilöstövuokrauksen lisäksi PEO-toiminnasta sekä alkutuotannon kokonaiskonseptista. PEO (Professional Employer Organization) tarkoittaa työvoiman ulkoistuspalveluja siten, että henkilöstöyritys toimii työnantajayrityksenä työntekijöille Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen.

– Käytännössä esimerkiksi toimimme työnantajana, jos suomalainen työntekijä on löytänyt työpaikan ulkomaisesta yrityksestä, joka ei halua perustaa toimipaikkaa Suomeen tai kun ulkomaisia erityisasiantuntijoita tulee työskentelemään suomalaisiin yrityksiin, Econian myyntihallintojohtaja Jaakko Niinisalo kuvailee.

PEO-palvelut ovat kasvaneet merkittävästi koronapandemian ja kansainvälistymisen myötä. Econialle suurimmat PEO-alat ovat energia ja IT.

– Todennäköisesti asiantuntijatyön muutos on pysyvä ja lisääntyvä siten, että PEO-palvelut ovat henkilöstövuokrauksen kasvava osa-alue, Niinisalo sanoo.

Alkutuotannossa sesongin alku käsillä

PEO-palveluiden lisäksi tärkeässä roolissa Econialla on alkutuotanto eli maatalous- ja puutarhatyöt. Tarve alkutuotannossa on pääosin kausityölle huhtikuusta elokuun loppuun. Alkutuotannon työntekijöistä valtaosa on muita kuin suomalaisia – talviaikaan noin puolet ja kesäaikaan lähes kolme neljästä.

– Meillä on työntekijöitä kahdestakymmenestä eri maasta. Sodan alettua ukrainalaisista tuli ylivoimaisesti suurin ryhmä. Olemme tehneet yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa ja järjestäneet ukrainalaisille töitä ja asuntoja, Econian liiketoimintajohtaja Heimo Alatalo toteaa.

Vaikka syy ukrainalaisten Suomeen saapumiseen on surullinen, ukrainalaisten mahdollisuus tehdä töitä heti, kun tilapäisen suojelun hakemus on rekisteröity, on tehnyt heidän työllistämisestään helppoa normaaliin työlupaprosessiin verrattuna.

– Vastaavaa ketteryyttä tarvittaisiin myös laajemmin. Alkutuotannossa, kuten myös monilla muilla aloilla, on hankala tietää työlupaprosessin viemät nelisen kuukautta etukäteen, mikä on todellinen työvoiman tarve. Lisäksi työluvan ei pitäisi olla sidottu tiettyyn alaan, sillä henkilöstöalan yrityksissä työtä voi olla tarjolla myös eri toimialalla, Alatalo huomauttaa.

Suhdannetilanne varovaisen toiveikas, suhdannenäkymät silti keskimääräistä heikommat

EK:n helmikuun suhdannebarometrin mukaan henkilöstöalan suhdannetilanne oli varovaisen toiveikas, suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun ollessa 9 (tammikuussa 10). Suhdannenäkymät olivat keskimääräistä heikommat ollen -14 (tammikuussa –22).

– Econiassa jatketaan kasvun tiellä. Energiakriisiin varautuessaan yritykset ottivat varovaisesti uusia työntekijöitä, myös inflaation ja taantuman uhka on rajoittanut monissa yrityksissä työvoiman palkkaamista. Toki se henkilöstöalalla näkyy myös siten, että lisäväkeä palkataan nimenomaan henkilöstöyrityksen kautta, ei suoraan yritykseen, Niinisalo huomauttaa.

– Korona, energiakriisin uhka ja myös lakkoihin varautuminen ovat kaikki opettaneet jatkuvaan vuoropuheluun asiakkaiden kanssa. Alkutuotannon puolella esimerkiksi Närpiössä paljastunut ihmiskauppaepäily on lisännyt Econian ja muiden luotettavien toimijoiden kysyntää. Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tyytyväisyys Econian toimintamalliin ja sitä kautta pysyvyyteen.