Focus-hankkeessa sujuva työnvälityksen yhteistyö antaa mahdollisuuden tehdä hyvää tulosta

Onnistunut työllisyyspalvelu vaatii hyvää vuoropuhelua palvelun toteuttajan ja hankkijan välillä koko palvelun ajan. Pirkanmaalla Focus Työpolut -valmennuspalvelu on kehittynyt niin koronan kuin muuttuneen asiakaskunnankin myötä.

Focus Työpolut-valmennuspalvelu on suunnattu Pirkanmaan TE-toimiston asiakkaille. Valmennuspalvelu alkoi pilottihankkeena alun perin marraskuussa 2019 ja siitä on nyt meneillään neljäs versio, johon asiakasohjaus kestää tämän vuoden loppuun saakka ja asiakkuudet päättyvät viimeistään elokuussa 2024. Palvelua toteuttaa Cimson Koulutuspalvelut.

Focus Työpolut on kokonaisuus, joka sisältää useita palveluja, kuten osaamiskartoituksia, valmennuksia, työ- ja koulutuskokeiluja ja lyhyitä koulutuksia. Koulutuspäällikkö Päivi Ristolainen Cimson Koulutuspalveluista kertoo, että Focuksen hankinnan kilpailutuksessa etsittiin palvelua, joka pitää sisällään laajan valikoiman keinoja, jotka auttavat asiakasta työllistymään. Asiakkaat tulevat Pirkanmaan TE-toimiston ohjaamina. Focuksissa on ollut yhteensä jo yli neljä tuhatta asiakasta.

Jatkuva kehittäminen vaatii molemminpuolisia resursseja

Ristolainen kehuu yhteistyötä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet valmennuksen toteuttamiseen. Asiakasohjaus palveluun on toiminut kuten sovittu.
– Saamme ohjausryhmässä jatkuvaa palautetta, miten TE-toimistossa nähdään palvelun toimivuus. Yhteistyön onnistumiseen vaikuttaa, että myös TE-toimistosta on resursoitu riittävästi ihmisiä tähän yhteistyöhön.

Päivi Ristolainen

Päivi Ristolainen

Toteutus elää tarpeiden mukaan

Koska palvelu on toiminut jo pitkään, myös sisältöön vaikuttaneita muuttujia on ollut monenlaisia. Korona-aika toi tietysti omat muutostarpeensa. Asiakaskuntaan vaikutti, kun osa TE-toimiston asiakkaista siirtyi kuntakokeilun asiakkaiksi. Myös palvelun kestoa on lyhennetty alkuperäisestä enintään 12 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen. Asiakkuus toki päättyy aiemmin, jos asiakkaan työttömyys päättyy.

Palveluita on sekä kasvokkain tapaamisina että verkossa. Tarjontaa pystytään jatkuvasti muokkaamaan asiakkaiden palautteen ja huomattujen tarpeiden mukaan. Iso hanke mahdollistaa useita valmentajia, joilla on jokaisella omat vahvuudet. Asiakkaat pääsevät palvelussa hyödyntämään eri valmentajien erityisosaamista. Esimerkkinä Ristolainen kertoo, että kun asiakkaiden joukossa oli useampia korkeakoulutettuja, joilla oli taustalla työuupuminen, valmentaja ideoi tälle kohderyhmälle oman ryhmävalmennuksen.

Valmennuksen hankintahinta on osittain sidoksissa tulokseen. Tuloksia on saatu, sillä noin 60 prosenttia asiakkaista löytää asiakkuuden aikana työpaikan, saa opiskelupaikan tai perustaa yrityksen. Työn pitää kestää vähintään kolme kuukautta ja sitä myös seurataan, ennen kuin tulospalkkio maksetaan.
– Tuloksessa huomioidaan vain asiakkuuden aikana työttömyyden päättäneet, mutta muutaman kuukauden sisään työllistyy vielä useampi. Näitä emme tietystikään pysty seuraamaan, mutta toisinaan asiakkaat laittavat meille viestiä ja kertovat työllistymisestä.

Palveluhankintoihin ei saa tulla taukoa

Focuksen jatkosta vuoden vaihteen jälkeen ei ole vielä tietoa. Henkilöstöala HELA haluaa muistuttaa julkista työnvälitystä, että työllisyyspalveluiden siirto kuntiin ei saa aiheuttaa katkoa palveluhankintoihin, sillä jos alan yritykset ajetaan ahdinkoon, laadukkaiden palveluiden ja palvelumarkkinan uudelleenrakentaminen kestää kauan, jopa vuosia. Tämän välttämiseksi on tärkeää hyödyntää jo olemassa olevien palveluhankintojen sopimuksia, esimerkiksi optiomahdollisuuksia. Sopimukset olisi hyvä kilpailuttaa hyvissä ajoin ennen siirtymävaihetta, jolloin kilpailutusta ei tarvita siirtymävaiheen aikana.

Myös Ristolainen tunnistaa riskin tauosta hankintoihin.
– Jos palveluita ei osteta, tilanne on hankala sekä meidän valmentajillemme että tilaajan työntekijöille, jotka eivät pysty asiakkaita ohjaamaan eteenpäin. Täysin uuden palvelun alku ottaa aina aikansa, sillä myös tilaajan työntekijöiden pitää perehtyä palvelun sisältöön, ennen kuin asiakasohjaus pääsee vauhtiin.

Lue lisää Focus Työpoluista>>
Tutustu Henkilöstöala HELAn muistioon julkisten hankintojen kilpailuttajille>>