Vuokratyöntekijätutkimus tulee taas

HPL:n omistama Auktorisointiyhtiö teettää jo kahdeksannen kerran valtakunnallisen tutkimuksen, jossa kysytään vuokratyöntekijöiden kokemuksia ja mielipiteitä vuokratyön tekemisestä.

Tut­ki­mus to­teu­tet­tiin edel­li­sen ker­ran vuon­na 2016, jol­loin tut­ki­muk­seen vas­ta­si rei­lus­ti yli 6000 vuo­kra­työn­te­ki­jää. En­sim­mäi­nen tut­ki­mus to­teu­tet­tiin vuon­na 2007.

Ky­se­ly teh­dään auktorisoitujen henkilöstöpalvelualan yritysten vuo­kra­työn­te­ki­jöil­le.

Tutustu vuoden 2016 tehtyyn tutkimukseen >>