Vuokratyöntekijät ovat innostuneita ja suosittelevat vuokratyötä tuttavilleen

Vuokratyöntekijöistä 70 prosenttia kertoo olevansa innostunut työstään, kun taas suomalaisista työntekijöistä keskimäärin 66 prosenttia on työstään innostunut. Lisäksi 88 prosenttia vastaajista suosittelee vuokratyötä muille.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ja sen omistama Auktorisointiyhtiö tekivät jo järjestyksessään kahdeksannen vuokratyöntekijätutkimuksen. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007. Kyselyyn vastaajia oli ennätysmäärä, yhteensä 7 165 vuokratyöntekijää.

Vuokratyöntekijöiden innostuneisuus työtään kohtaan on kasvanut jopa edellisistä kyselyistä, vaikka luvut ovat olleet kovia aiemminkin. Esimerkiksi suositteluprosentti on kasvanut lähes joka tutkimuksessa. Ensimmäisessä vuokratyöntekijätutkimuksessa vuonna 2007 suositteluprosentti oli 82.

”Suurin osa kyselyyn vastaajista koki vuokratyön hyvänä ja joustavana tapana tehdä töitä ja vuokratyötä oli helppo tehdä esimerkiksi opiskelun ohella”, toimitusjohtaja Merru Tuliara HPL:sta kiteyttää.

Vuokratyö vastaa ennakko-odotuksia

Vuokratyötä suosittelevat kokivat vuokratyön olleen positiivisempi kokemus kuin mitä olivat ennakkoon ajatelleet. Myös määräaikainen työ koettiin aiempaa parempana tapana työllistyä. Lisäksi vuokratyön tuomat kokemukset koettiin hyvinä mahdollisuuksina saada jatkossa uusia töitä.

”Tutkimukseen vastanneiden mielestä työ on vastannut sitä, mitä työntekijälle oli alun alkaen luvattu. Lisäksi työnantaja on hoitanut palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat velvollisuuksien mukaan”, Tuliara toteaa.

Osa vastaajista koki vuokratyön kuitenkin vähemmän mieluisana epäsäännöllisen työn määrän ja työsuhteen jatkumisen epävarmuuden vuoksi. Osa myös koki olevansa asiakasyrityksessä ulkopuolinen suhteessa yrityksen omiin työntekijöihin.

”Työelämä on muuttunut hurjasti. 24/7 yhteiskunnassa odotetaan palveluja ympäri vuorokauden eikä tuotteitakaan enää tehdä odottamaan isoihin varastoihin. Tällä on vaikutusta siihen, miten työtä on tarjolla. Epäsäännöllisyys on lisääntynyt ja joidenkin elämäntilanteeseen epävarmuus sopii huonommin. Vuokratyö kuitenkin parhaimmillaan yhdistää pirstaleista työtä laajemmiksi kokonaisuuksiksi”, Tuliara kertoo.

Vuokratyöntekijät työllistyvät nopeasti

Vuokratyöntekijöiden nopea työllistyminen on edelleen tosiasia, sillä vastaajista 68 prosenttia työllistyi alle kahdessa viikossa.

”On tärkeää lyhentää työttömyysjaksoja, sillä jo päivän lyhennys työttömyysjaksoihin tuo yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä”, Tuliara painottaa.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL toteutti jo kahdeksatta kertaa vuokratyöntekijöitä koskevan tutkimuksen. Tutkimus tehtiin 4.-27.3.2018. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki auktorisoidut vuokratyöyritykset. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7165 vuokratyöntekijää 26 eri henkilöstöpalvelualan yrityksestä. Tutkimuksen toteutti HR4/Promenade Research. 

Lisätietoja

HPL:n vuokratyötutkimuksen tulokset löytyvät HPL:n verkkosivuilta >>

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
Toimitusjohtaja
Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466