Vuokratyöllä pidempiä työsuhteita – museoalan pilotissa etsitään uusia ratkaisuja henkilöstöhallintoon

Museoalalla pilotoidaan, voisiko henkilöstövuokrauksen avulla löytää keinoja yhdistää määrä- ja osa-aikaisista työsuhteista kokoaikaista työtä sekä saada museoiden henkilöstöhallintoon uusia vaihtoehtoja.

Museoliitto haki syksyllä museoita mukaan yhdessä henkilöstöpalveluyrityksen kanssa tehtävään kokeiluun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa henkilöstöpalvelujen käytöstä sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja tarpeista museoalalla. Pilotti toteutetaan ensi vuoden aikana. Suomen museoliiton toimitusjohtaja Leena Tokila kertoo, että museoalan ongelma on jo pitkään ollut se, että osa alan työstä on määrä- ja osa-aikaista, joka johtaa henkilöstön siirtymiseen muille aloille. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee henkilöstöä esimerkiksi oppaina, näyttelyiden vaihdossa ja kokoelmien muutoissa. Henkilöstöön liittyviä tarpeita kartoitettiin Museoliiton museoille tekemällä kyselyllä syksyllä 2020, jonka jälkeen päätettiin käynnistää pilottikokeilu. Kumppaniksi valittiin Henkilöstöpartneri Vertico Oy.

Leena Tokila

Pilotissa etsitään hyviä ratkaisuja sekä henkilöstön että museoiden kannalta. Museoiden kannalta hyvä ratkaisu tulevaisuudessa voisi olla esimerkiksi osaamiseltaan monipuolinen henkilöstöpankki, josta yksittäinen museo voi tarvittaessa saada työntekijät, joilla on tarvittava museoalan koulutus, monipuolinen ammatillinen kokemus sekä motivaatio tehdä museoalan työtä.

Henkilöstön kannalta ideaalitilanne olisi saada työntekijöille enemmän pysyviä ja kokoaikaisia työsuhteita nykyisten määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden sijaan. Tämä olisi mahdollista, jos työntekijöitä voitaisiin käyttää samanaikaisesti useamman museon projekteissa sekä mahdollisesti lisäksi vielä muissa korvaavissa töissä silloin, kun mitään museoalan työtä ei ole tarjolla. Näin toimimalla työntekijät eivät lähtisi kokonaan pois museoalalta, vaikka ala ei hetkellisesti työllistäisi.
– Osaajapankin ajatus tuskin vielä pilotissa toteutuu, mutta jos jatkossa saamme mukaan samalta paikkakunnalta useampia museoita, se voisi tulla mahdolliseksi. Varsinkin keikkatöitä tekevät oppaat voisivat saada tällä toimintamallilla kokoaikaista työtä, Tokila pohtii.

Museoiden kannalta henkilöstövuokraus mahdollistaisi nopeat muutokset ja toisi myös kustannustehokkuutta, kun tuntimääriä voitaisiin muuttaa tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla. Tällöin korvaavaa työtä löytyisi henkilöstövuokrausyrityksen muista asiakasyrityksistä.

Pilotti herätti kiinnostusta, mukaan kolme museota

Pilotin valmistelu on herättänyt paljon kiinnostusta museoalalla. Ajatus vuokratyösuhteista on herättänyt työntekijöiden keskuudessa myös huolta, vaikkakin tarkoitus on nimenomaan luoda kokoaikaisempaa työtä. Museoiden palkkalistoilta ei siirretä työntekijöitä henkilöstövuokrausyritykseen. Työntekijänäkökulma halutaan pilotissa huomioida hyvin, ja pilottiin tuli mukaan myös Museoalan ammattiliitto tuomaan työntekijänäkökulmaa sekä jo aiemmin vuokratyössä työskennelleiden kokemuksia.
– Palautetta pilottiin liittyen on tullut monenlaista. Kyseessä on iso asia sekä museoille että museoalalla työskenteleville, Tokila kuvailee.

Pilottiin haku oli syksyllä ja mukaan lähti kolme museota – yksi suuri, yksi keskisuuri ja yksi pieni.
– Nyt käydään läpi tarkemmin mukana olevien yritysten tarpeita ja haetaan toteuttamisen tapaa. Mukana olevat museot ovat keskenään hyvin erityyppisiä, joten voi odottaa, että pilotista kertyy erinomaista tietoa sekä museoiden että rekrytoitavien henkilöiden näkökulmasta, Tokila kertoo.
– Pilotin pohjalta muodostamme mallia yhdessä Henkilöstöpartneri Verticon ja Museoalan ammattiliiton kanssa. Tätä mallia voivat jatkossa hyödyntää myös muut henkilöstöpalveluyritykset.

 

Teksti: Leena Vänni
Tokilan kuva: Ninni Vidgren
Kuvituskuva: MostPhotos