Vastuullisuus on uusi musta

Merkityksellisyys, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat nousseet yhteiskunnassa monilla sektoreilla tärkeiksi asioiksi. Nämä myös työelämässä kärkeen nousseet asiat ovat tärkeitä erityisesti nuorille.

Nuoret toivovat työnantajilta ja yrityksiltä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä lisää luottamusta muuttuvassa työelämässä. Yrityksiltä toivotaan suorempia kannanottoja asioihin ja näin omien arvojen esiin tuomista. Tämä on yksi keino osoittaa vastuullisuutta.

Vastuullisuuden tulee näkyä yritysten toiminnassa. Se heijastelee yrityksen arvoja ja tapaa toimia. Hyvin pohditut ja kiteytetyt arvot luovat pohjan toiminnalle. Hyvällä johtamisella arvot tuodaan yrityksen toiminnassa kaikille tasoille.

Useat yritykset tekevät tällä hetkellä näkyviä vastuullisuuskampanjoita. Vastuullisuuden kehittäminen on tavoitteellista toimintaa, jolla omaa mainetta voi parantaa. Arvioinnissa on tärkeää miettiä, missä tilanteessa ollaan, mitä voidaan parantaa ja millä keinoilla. Tämän jälkeen toimitaan ja seurataan omaa kehittymistä. Vastuullisuus vaatii jatkuvaa kehittymistä, koska yhteiskunta ja ilmapiiri muuttuvat koko ajan.

Lainsäädännön vaatimukset asettavat minimitason. Onkin tärkeää pohtia, mitä tämän lisäksi voi tehdä, koska minimi on harvoin se, mikä riittää. Henkilöstöpalvelualalla olemme liittona luoneet erilaisia pelisääntöjä ja toimintaperiaatteita, jotka täydentävät lainsäädännön vaatimuksia ja kehittävät alan vastuullista toimintaa.

Henkilöstöpalvelualalla meidän pitääkin jatkaa tätä työtä ja pohtia laajemmin, millä keinoin saamme vahvistettua vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta omassa toiminnassamme. Tämä auttaa alaa myös kasvamaan ja kehittymään.

Marianne Heinonen
Kirjoittaja työskenteli aiemmin elinkeinopoliittisena asiantuntijana Henkilöstöpalveluyritysten liitossa.