Vastuullisuus HPL:n toiminnan ytimessä 2020

Vastuullisuus on yksi HPL:n vuoden 2020 tärkeimmistä teemoista. HPL tukee jäsenyrityksiään niiden vastuullisuustyössä. HPL järjesti 30.1. jäsenyrityksilleen yhteistyössä T-Media Relations Oy:n kanssa vastuullisuusvalmennuksen, jossa käytiin läpi vastuullisuusohjelmamallia ja sen raportointia. Kouluttajana toimi vastuullisuusjohtajana toimiva Sari Kuvaja T-Media Relations Oy:stä.

Henkilöstöpalvelualan yrityksille on laadittu Vastuullisuuden voimakenttä -malli, jossa alan visioksi on määritelty: Työmarkkinoiden vaikuttavin ratkaisija. Mallissa fokusalueita tarkastellaan työntekijöiden, asiakkaiden sekä yhteiskunnan kannalta.

Koulutuspäivän aikana käytiin läpi vastuullisuusohjelmaa edellä mainittujen fokusalueiden näkökulmasta käytännönläheisillä esimerkeillä. Olennainen osa vastuullisuustyötä on myös vastuullisuudesta raportointi. Koulutuksessa annettiin hyviä vinkkejä myös siihen.

”Aivan mahtava ja inspiroiva päivä! Koulutus oli monipuolinen ja käytännönläheinen ja avasi uusia näkökulmia yrityksen vastuullisuustyöhön”, totesi henkilöstöpäällikkö Jenny Ruuskanen Medikumppani Oy:stä.

Myös liiketoimintajohtaja Sami Hirvonen Rekryfactory Oy:stä totesi päivän olleen silmiä avaava ja että päivästä sai paljon ideoita jatkotyöskentelyyn.

”Jäin miettimään sitä, millaisia yhteisiä periaatteita asiakasyritysten kanssa voisi luoda jo olemassa olevien periaatteiden lisäksi ja että miten voisimme paremmin tukea työntekijöitämme, jotta he onnistuisivat entistä paremmin työssään asiakkaiden luona”, Hirvonen totesi.

”Vastuullisuus on yksi yrityksemme arvoista. Vastuullisuutta on toki käsitelty paljon yrityksemme sisällä, mutta nyt keskitymme viestimään vastuullisuudesta enemmän myös sidosryhmillemme”, Ruuskanen kertoi.

Vastuullisuusohjelma -koulutuksesta julkaistaan myöhemmin video, joten nekin, jotka eivät päässeet koulutukseen paikalle, voivat sen katsoa jälkikäteen. Vastuullisuusohjelman laatimisesta julkaistaan myöhemmin myös opas jäsenyritysten käyttöön.