Valtion uusi ”Välittäjä Oy” työllistää jatkossa vaikeasti työllistyviä osatyökykyisiä

”Välittäjä Oy”:n tavoitteena on lisätä työntekijöiden työkykyä ja kompetenssia niin, että osa heistä työllistyy myöhemmin avoimille työmarkkinoille.

Lisäys 20.9.2021: Yhtiön nimeksi on valittu Työkanava 

Työkyvyttömyyseläkkeensaajia on Suomessa 195 000 eli 5,7 prosenttia työikäisistä. TE-palveluissa oli osatyökykyisenä työttömänä työnhakijana 32 300 henkilöä joulukuussa 2020. Vuoden 2015 jälkeen osatyökykyisten työttömien määrä on laskenut kolmanneksella.

Uuden valtionyhtiön ”Välittäjä Oy:”n perustaminen liittyy TEMin työkykyohjelmaan. Yhtiön tehtävä on työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä. Yhtiö tulee tarjoamaan työsuhteessa tapahtuvaa työtä, tarvittavan tuen sen tekemiseen ja mahdollisuuden kehittyä.

– Välittäjässä työskenteleminen saattaa olla osalle hyvinkin pitkäaikainen ratkaisu. Tarkoitus kuitenkin on, että työkyky ja kompetenssi kasvaisivat työtä tehdessä niin, että henkilöt voisivat jatkossa työllistyä myös muihin työpaikkoihin, erityisasiantuntija Patrik Tötterman työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sanoo.

Siinä vaiheessa, kun Välittäjässä työskennellyt on valmis siirtymään avoimille markkinoille, henkilöstöpalveluyritykset voivat auttaa työllistämisessä.

Välittäjän ajatuksen takana on Ruotsin Samhall-yhtiö, joka on toiminut 1980-luvulta asti. Hallitus on linjannut, että Välittäjän toiminta käynnistyy vuoden 2022 aikana. Toiminnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota markkinaperusteiseen hinnoitteluun ja kilpailuneutraliteetin toteutumiseen.

– Yrityksen tehtävä on työllistää ihmisiä ja liiketoiminta on keino toteuttaa tämä perustehtävä. Lähtökohtaisesti työn tuottavuus on siis varsin matala. On määriteltävä tarkasti, millä toimialoilla ja hinnoittelulla yhtiö toimii. Määrärahatarve on 25 miljoonaa euroa per 1000 työllistettävää ja tätä vähentää yrityksen myynnistä saatu tulo. Ottaen huomioon hallituksen toiminnalle osoittama vuosittainen valtiontuki ja työllisyystavoite tämä tarkoittaisi, että toiminnan käynnistettyä liikevaihtoa pitäisi tulla noin 15 000 euroa henkilöä kohden, Patrik Tötterman sanoo.

– Välittäjä tarjoaa työn tekemiseen sellaista tukea, että työntekijä voi pärjätä tehtävässään ja kasvattaa osaamista. Tärkeää on myös tukea edelleen työllistymistä. Lisäliikevaihto syntyy asiakkaina olevista muista yrityksistä. Välittäjän avulla tarjotaan muille yrityksille mahdollisuutta kantaa yhteiskunnallista vastuuta kaikkein heikoiten työllistyvistä ilman omaa työnantajavastuuta.

Toimialoista Tötterman ei osaa vielä sanoa.

– Toimialojen suhteen olemme vielä lähtökuopissa. Sitä päätöstä ei pysty tekemään virkamiestyönä, vaan avuksi tarvitaan työnantajajärjestöjen sekä vammais- ja potilasjärjestöjen osaamista.

Kohderyhmän tunnistaminen haaste

Jotta Välittäjä voi toimia toivotulla tavalla, hyvä viranomaisohjaus on merkittävässä roolissa.

– EU:n kilpailulainsäädännön vuoksi on tärkeää selvittää, miten kohderyhmä tunnistetaan ja määritetään. Välittäjässä työskentely on osatyökykyiselle henkilölle hänen senhetkisessä tilanteessaan viimesijainen vaihtoehto. Tämän vuoksi palvelu kohdistetaan tässä vaiheessa vain sellaiseen osatyökykyisyyteen, jonka taustalla on vamma tai sairaus.

Tötterman korostaa, että monet henkilöt, joilla on vamma tai sairaus, pystyvät hyvin tekemään tuottavaa työtä avoimilla työmarkkinoilla. Välittäjä ei ole tarkoitettu tälle kohderyhmälle. Siksi on tärkeä pysyä löytämään osatyökykyisten joukosta ne, jotka tarvitsevat kaikkein eniten apua työllistymiseen. Tämän vuoksi ohjaus palveluun tulee olemaan haaste. Palveluun siirrytään TE-toimiston osoittamana.

Työsopimus, palkka ja työehdot muotoutuvat työehtosopimuksen mukaisesti.

– Jokaisella on oikeus työhön. Hallitus toivoo, että Välittäjä Oy:n avulla esimerkiksi mahdollisimman moni nyt avotyötoiminnassa oleva kehitysvammainen henkilö työllistyisi. Työn tekeminen edistää kaikkein parhaiten ihmisten hyvinvointia, työkykyä ja terveyttä. Tarvitsemme jatkossakin myös sosiaalisen kuntoutuksen työkaluja, kuten työpajatoimintaa, mutta Välittäjän toiminta täyttää eri tehtävää, Tötterman toteaa.

 

Teksti Leena Vänni Kuva Mostphotos