Uusi liikesalaisuuslaki voimaan kesäkuussa

Uusi liikesalaisuuslaki astuu voimaan 9.6.2018. Lailla implementoidaan EU:n liikesalaisuusdirektiivi (EU 2016/43). Tähän mennessä asiaa koskeva sääntely on ollut hajanaista ja loukkaustilanteissa yrityssalaisuuksien suoja on rakentunut pääasiassa rikoslain varaan. Liikesalaisuuslaissa säädetään liikesalaisuuden määritelmästä sekä liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta. Laissa säädetään myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista sekä edellytyksistä, joilla väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa (whistleblowing).

Lue lisää EK:n verkkosivuilta (ek.fi) >>