Ulkoistamisessa huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista

Ulkoistamisessa yrityksen osa tai osatoiminta siirretään toisen organisaation hallinnoitavaksi. Samalla myös henkilökunta siirtyy pois yrityksen palveluksesta. Ulkoistamisessa on usein kyse muustakin kuin kustannussäästöistä.

Henkilöstöpalvelualan yritykset toimivat hyvänä kumppanina yritykselle, joka haluaa ulkoistaa toimintojaan.

”Molemminpuolinen luottamus asiakkaan, työntekijöiden ja meidän välillämme on kaiken a ja o. Ulkoistamisessa on aina esimerkiksi luottamusmiehet tiiviisti mukana. Tavoite on ehdottomasti parantaa työviihtyvyyttä, ei huonontaa sitä”, toimitusjohtaja Jukka Illi henkilöstöpalvelualan yritys Biisonista painottaa.

”Ulkoistamisella haetaan apua esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuteen, henkilöstön kehittämiseen tai siihen, että toimintaa ei koeta strategiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Tällöin jonkun osan ulkoistamisella on mahdollista keskittyä paremmin niihin osa-alueisiin, joilla yritys pystyy menestymään”, hän summaa.

Odotukset työelämästä ovat muuttuneet ja rekrytointikanavat ovat sirpaloituneet digiajan myötä. Tämän vuoksi henkilöstöhallinto ja rekrytoinnit ovat monimutkaistuneet ja vaativat yhä enemmän aikaa ja investointeja.

”Ulkoistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, joku liiketoiminnan osa-alue kokonaisuudessaan tai henkilöstön osalta ulkoistetaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Ulkoistuksen tavoitteena tulisi aina olla sujuvampi arki asiakkaalle ja korkeampi työntekijätyytyväisyys. Koko prosessi mietitään tarkkaan läpi asiakkaiden kanssa”, Illi sanoo.

Usein työnjohtovastuu säilyy asiakkaalla, mutta henkilöstöhallinto kaikkine työsuhdevelvoitteineen siirtyy toimittajalle.

Tavoitteena hyvinvoivat työntekijät

Lähtökohtaisesti työsuhteen ehdot pysyvät muutoksessa ennallaan.

”Meillä on esimerkiksi käytössä työntekijän sitoutumisesta palkitseva bonusmalli, jonka avulla sairauspoissaoloja on saatu vähennettyä työntekijöiden tyytyväisyyden parantuessa samalla. Vastaan ei myöskään ole tullut kertaakaan tilannetta, jossa asiakas olisi halunnut huonontaa työehtoja. Mittaamme vuokratyöntekijöidemme sekä asiakkaidemme tyytyväisyyttä vuosittain ja molemmat ovat antaneet meille arvosanan 6/7”, Illi painottaa.

Usein ulkoistaminen liitetään esimerkiksi talous- tai HR-toimintoihin, mutta itse asiassa ulkoistaminen onnistuu myös teollisuudessa esimerkiksi ulkoistamalla yksi tuotannon osa tai koko tuotannon henkilöstö.

”Yritykselle ulkoistaminen tuo kustannusetua erityisesti, jos esimerkiksi hakijavetoisessa markkinassa ihmisten rekrytoiminen töihin on haastavaa. Ulkoistaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kustannusetua haetaan esimerkiksi palkanalennuksella, vaan mahdollistamalla yrityksen johdon työajan tehokkaampi kohdentaminen ydinasioihin”, Illi selittää.

Ulkoistaminen vapauttaa resursseja ydintoimintaan

Hyvin hiotut henkilöstöhallinnon prosessit sekä toimiva taloushallinto auttavat toiminnan tehostamisessa. Henkilöstön löytäminen etenkin tällä hetkellä on haastavaa, joten se on helppo ulkoistaa henkilöstöpalvelualan yritykselle, jolla on tehokkaat tavat ja olemassa olevat kontaktit löytää uusi työntekijä.

”Panostukset järjestelmiin ovat kalliita, etenkin kun rekrytointi ei ole säännöllistä. Me sen sijaan rekrytoimme jatkuvasti eli meillä on jatkuvasti markkinointitoimenpiteet käynnissä ja kattavat verkostot eri alan ammattilaisista”, Illi sanoo.

Ulkoistamista voivat hyödyntää ihan kaiken kokoiset yritykset muutaman hengen yrityksistä pörssiyrityksiin.

”Suosittelen ulkoistusta kaikille, jotka haluavat kehittää henkilöstöä sekä vapauttaa resursseja yrityksen ydintoimintaan”, hän kehottaa.

Monipuolinen henkilöstöpalveluala -sarjassa kerrotaan alan tarjoamista työelämään liittyvistä palveluista.