Työmarkkinajärjestöt ja STM valmistelevat lakimuutosta, jolla turvattaisiin tartuntatautipäiväraha ilman karanteenia tai eristystä

Kunnat ovat ilmoittaneet vähentävänsä jäljitystä ja testaamista sekä luopuvansa karanteeniin ja eristykseen asettamisesta. Tämä on aiheuttanut työnantajille valtavia taloudellisia kuluja.

Työmarkkinajärjestöt ovat nyt tuoneet esiin, että tässä tilanteessa on tarvetta lakimuutokselle, joka turvaisi tartuntatautipäivärahan saannin koronatautiin sairastuneille, altistuneille tai oireettomille henkilöille ilman tartuntatautilääkärin tekemää päätöstä.
STM on pikaisesti valmistellut asiaan liittyvää lakimuutosta. Työmarkkinajärjestöjen toive on, että muutos saataisiin lähiviikkoina voimaan. Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet, että muutos tulisi voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen, mutta epäselvää on, toteutuuko muutos tältä osin.

Jatkossa kriteerinä olisi työterveyslääkärin lausunto, mutta varsinaista testiä ei välttämättä vaadittaisi. Jos lakimuutos menisi läpi, niin kuin se on esitetty, työnantaja tai työntekijä voisi hakea päivärahaa, joka suuruudeltaan olisi tartuntatautipäivärahan suuruinen eikä siinä olisi omavastuuaikaa. Oikeus etuuteen olisi niissä tilanteissa, joissa työntekijällä ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä.

Lain voimaan tulon ajankohta on vielä epäselvä, mutta jos se tulisi taannehtivasti voimaan, työnantajan ehkä kannattaa epäselvissä tilanteissa lähettää työntekijä työterveyshuoltoon.