Tulevissa kasvupalvelupiloteissa keskitytään tulospalkkiomallien kehittämiseen

Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteena on lisätä palveluiden vaikuttavuutta, johon tulosperusteinen palkkiomalli on yksi tärkeä työväline.

Vuoden 2019 alussa käynnistyvissä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kasvupalvelupiloteissa yksi keskeinen osa on palveluhankintojen tulosperusteisten palkkiomallien kehittäminen. HPL ja työllisyyspalveluiden tuottajina olevat henkilöstöpalvelualan yritykset ovat käyneet tiivistä keskustelua viime vuosien työllisyyspiloteista.

”On hyvä, että työllisyyspalveluita kilpailutetaan ja piloteista saadaan arvokasta kokemusta jatkoa ajatellen”, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara toteaa.

HPL pitää erityisen tärkeänä, että toimivaa vuorovaikutusta järjestäjien ja tuottajien välillä käydään markkinavuoropuhelussa, jota on myös kokemusten kertyessä kehitettävä. Myös kasvupalvelupilottien valmistelijat pitävät TEM:n tiedotteen mukaan markkinavuoropuhelua tärkeänä, sillä sen avulla kehitetään sekä ostamisosaamista että palvelujen laatua. Tulevissa piloteissa kokeillaan myös erilaisia palvelumalleja.

Kasvupalvelujen tuottajat toivovat myös aitoja kilpailutuksia, joissa ostetaan nimenomaan tuloksia ilman rajoituksia.

”Tässä niin kutsutussa Black Box -mallissa palveluntuottajille annetaan vapaat kädet tuottaa palveluja ja turhat kriteerit ja rajoitukset jätetään pois. Tarkoilla rajoituksilla ja kriteereillä kavennetaan mahdollisuuksia keksiä innovatiivisia toimintatapoja ihmisten työllistämiseksi”, Tuliara toteaa.

Kilpailutuksessa on tärkeää huomioida, että kilpailutetut palvelut ovat palveluntuottajille kannattavia liiketaloudellisesti ja että niissä otetaan huomioon myös kehittyvät markkinat.

”Markkinoiden kehitysvaiheessa kaikkia riskejä ei voi sälyttää palveluntuottajien harteille”, Tuliara painottaa.