Suomi tarvitsee joustavammat työmarkkinat

Viisikymmentä vuotta sitten henkilöstöpalvelualan pioneerien aloittaessa, alan toiminta taisi olla erityisen kannattavaa. Nykyisin kilpailu pitää huolen siitä, että liiketoiminta on ihan normaalia bisnestä.

Kilpailu, henkilöstöpalvelualan yritykset, lainsäädännön kehittyminen ja nyt 30 vuotta täyttänyt toimialaliitto (HPL) ovat yhdessä vieneet alaa eteenpäin. Rekrytointipalveluita tarvitsee yhä useampi yritys työvoimatarpeensa tyydyttämiseen. Henkilöstövuokrauksesta on tullut arkipäiväinen työn hankinnan ja työn tekemisen muoto.

Suomessa rekrytointipalveluiden hyödyntäminen ja vuokratyövoiman käyttö ovat edelleen useita muita maita alhaisemmalla tasolla. Asioiden monimutkaistuminen, työvoimapula, työmarkkinoiden kehittyminen ja yritysten toimintaolosuhteiden muutos lisää jatkossakin henkilöstöpalveluiden kysyntää.

On monesti paljon helpompaa ja edullisempaa hankkia työvoimaa henkilöstöpalvelualan yritykseltä, kuin palkata sitä itse. Myös työntekijöille henkilöstöpalveluyritys tarjoaa paljon: mahdollisuuden joustavuuteen ja hyvään työsuhteeseen.

Elinikäinen oppiminen on tullut jäädäkseen

Suomessa tarvitaan lisää joustavuutta työmarkkinoille. Yksilön vastuuta on lisättävä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Jokaisen on huolehdittava omasta työmarkkinakelpoisuudestaan koko työuransa ajan. Ei ole enää olemassa yhtä koulutusta, joka takaa eläkeviran. Ihmisiä on kannustettava muuttamaan paikkakunnille, joilla on töitä. Tarvittaessa on myös mahdollistettava työvoiman kouluttautuminen uuteen ammattiin.

Yksi keino on lisätä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kaikissa yrityksissä. Työvoiman joustava käyttö on mahdollistettava laajemmin. Lisäksi työn tekemisen on oltava aina houkuttelevampaa ja kannustavampaa kuin tulonsiirrot.  Työn tekemistä on tuettava myös veroratkaisuilla. Lisäksi lainsäädäntöä tulisi kehittää suuntaan, jossa vuokratyökin olisi entistä paremmin huomioitu.

Mika Lallukka
Kirjoittaja on Cimson Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja