Rekrytoija – mitä sinun kannattaa tietää hallintotieteilijöistä?

Meitä hallintotieteilijöitä löytyy Vaasasta, Tampereelta ja Rovaniemeltä. Alamme ei välttämättä ole kaikille niin tuttu, sillä opiskelijoita ei vuosittain aloita monia.

Koulutuksemme on laaja ja valmistaa meitä niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille – tulevaisuutesi ammatti riippuu siis täysin itsestä ja omista mielenkiinnon kohteista, mitä haluat tehdä ja missä. Vaasan yliopiston hallintotiede tarjoaa julkisen toiminnan johtamisen ja julkisoikeuden opintoja Tampereen yliopistossa voi hallintotieteen pääaineen lisäksi valita myös julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen tai ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pääaineen. Lapin yliopiston opintosuuntia ovat hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen.

Jokaisella pääainesuunnalla on omat erityispiirteensä, jotka ohjaavat valmistumisen jälkeen tietynlaisiin tehtäviin. Kuitenkaan mikään pääaine ei täysin rajaa tai rajoita työllistymistä, vaan myös omilla mielenkiinnon kohteilla sekä muulla hankitulla osaamisella pystyy tukemaan omaa ammattitaitoaan. Laajat mahdollisuudet työllisyysrintamalla luovat myös opiskelijoiden keskuudessa intoa alumnitoimintaan, sillä tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamista helpottaa ideoiden saaminen suoraan työelämästä.

Koska meitä hallintotieteilijöitä ei Suomessa ole läjäpäin, yhteisöllisyytemme eri kampuksien kesken on elintärkeää ja voimakasta. Teemme vuosittain yhteistyötä Tampereen Staabin, Rovaniemen Remburssin ja Vaasan Hallinnoijien kesken. Yhteistyö on sisältänyt tähän mennessä erilaisia excursiomatkoja ja sitsejä, sekä jo perinteeksi muodostuneet Hallintotieteilijäpäivät, jotka tuovat vuosittain yhteen kaikki hallintotieteiden opiskelijat ympäri Suomea.

Jos tarvitsette osaamista yhteiskunnasta, johtamisesta ja ongelmanratkaisusta, voi hallintotieteet olla se juttu. Opintojen edetessä ala on murtanut kaikki mahdolliset stereotypiat harmaasta hallintotieteestä, mikä monella saattaa olla ensimmäinen mielikuva. Samaa tunnetta vain vahvistaa yhteiset illanvietot, sillä hallintotieteilijät ovat innolla monessa mukana myös opintojen ulkopuolella. Alalla pääsee opiskelemaan politiikkaa, oikeutta, pohtimaan ja analysoimaan yhteiskunnan erilaisia rakenteita ja ratkaisemaan ongelmia, jotta yhteiskunta näyttäisi ja tuntuisi paremmalta tulevaisuudessa.

Hallintotieteiden opiskelijoilla on myös hyvä maine aktiivisina ainejärjestötoimijoina, sillä hallintotieteilijöitä näkee omien ainejärjestöjen lisäksi usein myös ylioppilaskunnissa aktiiveina. Järjestökokemusta löytyy monelta hallintotieteilijältä, joka valmistaa myös työelämään. Yliopistovuodet ovat aikaa, jonka jokainen tekee itsensä näköiseksi. Hallintotieteissä voit olla juuri oma itsesi ja jokainen on tervetullut. Kaikki hallintotieteilijät kantavat ylpeästi alaansa, sillä tuleehan meistä teräviä hallinnon ammattilaisia.

Hallintotieteilijät ovat ennen kaikkea asiantuntijoita. Monipuolinen koulutus takaa hallintotieteilijälle erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä niin julkisissa organisaatioissa valtiolla ja kunnilla sekä yksityisellä ja kolmannella sektorilla niin yrityksissä, säätiöissä kuin järjestöissäkin. Hallintotieteilijältä löytyy osaamista organisaatioiden johtamiseen, talouteen ja hallintoon, henkilöstöasioihin, julkiseen politiikkaan, hallinnon oikeudellisiin perusteisiin ja julkisoikeuteen sekä yritysten ja viranomaisten toimintatapoihin. Työelämässä hallintotieteilijän tutkintoa arvostetaan ja tutkinto on kilpailukykyinen muiden yhteiskunnallisten ja kaupallisten tutkintojen rinnalla. Korkeakoulujen laajat sivuaineoikeudet mahdollistavat monipuolisemman osaamisen myös oman pääaineen ulkopuolelta ja antaa näin opiskelijalle eväät myös laaja-alaisempaan osaamiseen sekä työuraan. Töissä.fi Yliopistojen uraseurantakyselyiden 2016–2021 tuotetun kyselyn mukaan vain kaksi prosenttia hallintotieteilijöistä on työttömänä, eli kysyntä alan osaajille on suurta.

Työelämän ja rekrytoinnin näkökulmasta hallintotieteilijä on generalistinen moniosaaja. Hallintotieteet eivät välttämättä ole tuttu ala monellekaan rekrytoijalle, sillä meitä valmistuu vuosittain suhteessa muihin aloihin melko vähän ja kilpailemme hyvin pitkälti työpaikoista muiden alojen kanssa, eli meille ei ole olemassa suoraa ja selkeää polkua työelämässä. Näin ollen hallintotieteilijä voi työllistyä mille alalle tahansa hallinnollisiin tehtäviin.

Hallintotieteet antavat hyvän teoriapohjan hallinosta ja strategiasta, mutta jokainen hallintotieteilijä pystyy omalla pääaineella ja sivuaineella luomaan vahvaa yksilöllistä osaamista. Laajat mahdollisuudet syventää omaa osaamistaan omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti jo opintojen aikana tukevat oman ammatillisen osaamisen tunnistamista ja yksilöimistä. Opintojen aikana tietoa joutuu soveltamaan ja yhdistelemään, mikä luo hyvän pohjan jatkumolle työelämässä.

Hallintotieteilijän vahvuuksia ovat tiedon soveltaminen, toimintaympäristöjen muutoksien tunnistaminen ja laaja pohja hallinnon tietämystä. Yhteistöllisyys vallitsee myös melko pienellä alalla vahvana opiskelijoiden kesken, joten hyvät verkostot alan osaajien kesken ovat valmiiksi olemassa ja niiden merkitys myös tiedostetaan tärkeänä.

Ainejärjestöjen hallitukset
Remburssi ry, Lapin yliopisto
Hallinnoijat ry, Vaasan yliopisto
STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry

Blogi on kirjoitettu osana HPL:n ja hallintotieteilijöiden ainejärjestöjen yhteistyötä  Hallintotieteilijäpäiviin liittyen.