Rekrykoulutusten kautta uuteen ammattiin

Työntekijäpulasta kärsiville aloille on eri tahojen yhteistyönä järjestetty rekrykoulutuksia, joiden tavoitteena on sekä työllistää niin työttömiä kuin uranvaihtajiakin että saada työvoimapulasta kärsiville yrityksille työntekijöille.

Keski-Suomessa henkilöstöpalvelualan yritys Go On on kahden viime vuoden aikana ollut mukana järjestämässä metallialan rekrykoulutuksia yhteistyössä Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja asiakasyritysten kanssa.

”Olemme toteuttaneet yhteensä neljä metallialan rekrykoulutusta Jyväskylässä, Keuruulla, Viitasaarella ja Lievestuoressa. Tarve metallialan osaajille on suuri, erityisesti hitsaajille, koneistajille ja särmääjille on kysyntää”, kertoo HR-päällikkö Essi Seppänen Jyväskylän Go Onista.

Rekrykoulutus kestää 3–9 kuukautta ja se sisältää 30 % teoriaa ja 70 % työharjoittelua. Koulutukseen hakijalle työttömyys tai työttömyysuhka on etu, mutta koulutukseen on valittu myös alan vaihtajia.

”Monilla koulutuksen käyneillä on ollut jonkinlaista työkokemusta teollisuuden alalta tai jopa hitsaamisesta, mutta mukana on ollut myös alan vaihtajia. Yhdessä koulutuksessamme mukana oli postinkantajana työskennellyt henkilö”, Seppänen selittää.

Monilla työntekijäpulaa kärsivillä yrityksillä ei välttämättä ole tietoa rekrykoulutuksista ja Go Onin tehtävä onkin ollut kertoa asiakasyrityksilleen myös tästä mahdollisuudesta.

”Koulutukset on toteutettu hyvässä yhteistyössä eri tahojen kesken aina suunnittelusta toteutukseen asti. Jokaisesta koulutuksesta on myös opitut asiat viety seuraavaan koulutuksen suunnitteluun”, Seppänen mainitsee.

Seppäsen mukaan hakemuksia koulutuksiin on tullut hyvin. Eniten hakemuksia tuli Jyväskylän koulutukseen, lähes 90. Heistä haastateltiin kolmekymmentä ja mukaan valittiin 10 opiskelijaa.

”Koulutukset räätälöidään henkilökohtaisesti osallistujan taustoista riippuen”, Seppänen sanoo.

Koulutuksen läpäisseille on luvattu varmasti kokoaikaista työtä kuudeksi kuukaudeksi Go Onin puolesta. Useimmat heistä ovat ensimmäisen puolen vuoden jälkeen solmineet suoraan asiakkaalle vakituisen tai määräaikaisen työsuhteen.

”Suurin osa koulutukseen päässeistä ovat olleet motivoituneita ja suorittaneet sen loppuun asti, mutta joskus opiskelijalla jää koulutus kesken syystä tai toisesta”, Seppänen toteaa.

Keski-Suomessa toteutetut rekrykoulutukset ovat tähän saakka olleet metallialan koulutuksia, mutta koulutuksia on mahdollista toteuttaa esimerkiksi rakennus- tai logistiikka-alalle.