Pitovoima, maahanmuutto ja teknologia avaimina sote-alan työvoiman saatavuuteen

Henkilöstövuokrauksen tuoma joustavuus työaikojen ja työskentelypaikkojen suhteen kiinnostaa etenevässä määrin myös sairaanhoitajia.

Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdon arvo oli elokuussa 150,3 miljoonaa euroa. Toimialan suhdannetilanne syyskuussa säilyi kohtalaisen hyvänä, mutta suhdanneodotukset heikkenivät voimakkaasti.

Henkilöstöpalvelualan suurimpien yritysten TOP20-listan kolmannella sijalla on Mehiläinen. Mehiläinen on listan kärkipäässä, vaikka sen kokonaisliikevaihdosta tähän katsaukseen lasketaan mukaan vain henkilöstövuokrauksen sekä henkilöstön ulkoistuksen ja alihankinnan liikevaihto.

– Mehiläisen henkilöstöpalveluita on kehitetty ja kasvatettu osana julkisten terveyspalveluiden toimialuetta. Palveluidemme skaala on yksittäisen työpäivän vuokrauksesta isoihin palvelu-ulkoistuskokonaisuuksiin, kuvailee Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Markku Näreneva.

Mehiläisen suhdanneodotukset eivät ole yhtä synkkiä kuin useimmilla vastaajista.
– Kysyntää palveluillemme on entistä enemmän ja viime vuosina myös sairaanhoitajat ovat kiinnostuneet työskentelystä henkilöstövuokrauksen kautta siinä missä lääkärit ja hammaslääkärit ovat tehneet näin jo pitkään, kertoo Näreneva.

Täysin valoisat eivät näkymät toki ole Mehiläisessäkään. Synkkiä pilviä taivaalle tuo yleisen maailmantilanteen ja palkkainflaation lisäksi epävarmuus siitä, mitä vaikutuksia hyvinvointialueilla tulee toimialalle olemaan. Lisäksi työvoimapula on kasvun haaste osalla alueista.

– On yksiköitä, jonne halutaan töihin. Niihin työvoimaa on edelleen saatavilla. On myös alueita, jonne on vaikea löytää työntekijöitä. Esimerkiksi hoivan yksiköihin ja kotipalveluihin riittäisi kyllä asiakkaita, jos saataisiin työntekijöitä.

Isolla työnantajalla monipuoliset uramahdollisuudet

Mehiläisessä on jo pitkään panostettu henkilöstön pitovoimaan.
– Koulutamme ja kehitämme henkilöstöämme. Olemme investoineet esihenkilöiden osaamisen ja hyvän johtamisen kehittämiseen. Olemme vuosien mittaan rakentaneet työnantajalupausta ja panostaneet työnantajamielikuvaan, Näreneva kertoo esimerkkejä.

Myös panostukset rekrytointiin sekä oppilaitosyhteistyö auttavat työvoiman saamisessa. Isosta koostakin on hyötyä.
– Mehiläinen on neljänneksi suurin yksityinen työnantaja Suomessa, joten pystymme tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja urakehitykseen, Näreneva muistuttaa.

Kansainvälistä työvoimaa tarvitaan

Myös Mehiläinen etsii työvoimaa Suomen ulkopuolelta.
– Tytäryhtiöllämme on toimipisteet Hong Kongissa ja Singaporessa, joiden kautta tuomme Suomeen filippiiniläisiä hoitajia sekä omiin yksiköihimme että hyvinvointialueille. Työperäinen maahanmuutto on yksi osa ratkaisua. Ilman sitä työvoimaa ei ole tarpeeksi.

Työvoiman houkuttelemiseksi Suomeen tarvittaisiin kevyemmät ja nopeammat prosessit, sillä hoitajista joudutaan kilpailemaan muiden maiden kanssa.
– Myös kaikkein tiukimmat määrittelyt kielitaitoon ja koulutustasoon liittyen pitäisi miettiä uudestaan, jotta esimerkiksi hoiva-avustajia saataisiin tulemaan Suomeen enemmän. Tärkeää olisi myös panostaa Suomen pitovoimaan – perheiden kotouttamisen prosessi pitäisi miettiä uusiksi, Näreneva toteaa.

Teknologia lisää tuottavuutta

Sote-alalla digiloikka tehtiin verrattain myöhään. Oma Mehiläinen -alusta on lisännyt työn tuottavuutta mahdollistamalla etäasioinnin. Näin palveluja saadaan tuotettua kustannustehokkaammin ja myös asiakaslähtöisemmin. Vuokratyön tilaajien ja työntekijöiden käyttöön Mehiläisellä on Oma Työ -sovellus, jonka kautta työtä on helppo tilata ja ottaa vastaan.

Teknologia tulee myös korvaamaan osan sote-alan työstä, vaikka työvoimaa tulevaisuudessakin tarvitaan.

– Käsipareja hoitoalalla tarvitaan ja niitä pitää saada lisää nostamalla opiskelijamääriä ja lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa. Uusi hoitajamitoitus 0,7 on lähtökohtaisesti hyvä asia. Siihen, mitä henkilöstöä mitoituksessa voidaan käyttää, pitää saada joustoa. Esimerkiksi lääkehoidon koneellinen annostelu pitää huomioida, sillä se vähentää sairaanhoitajien panosta lääkejakelussa. On paljon töitä, joita hoiva-avustajat voivat tehdä. Heidät pitäisi pystyä laskemaan hoitajamitoitukseen mukaan, Näreneva toteaa.

Liikevaihtokatsaus elokuu 2022>>

Lisätietoja:
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi