Monipuolisuus on henkilöstöpalvelualan kasvuvaltti – kuluneena vuonna kasvua joka osa-alueella

Henkilöstöpalvelualan TOP20-yritysten liikevaihdon arvo vuonna 2021 oli 1 421,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 8,6 prosenttia. Kyselyssä mukana olevat yritykset työllistivät vuonna 2021 yhteensä noin 98 400 vuokratyöntekijää. Määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna noin 13 prosenttia.

Suhdannetilanne tammikuussa oli erittäin suotuisa. Suhdannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli tammikuussa 29. Koko palvelualan suhdannetilanne oli tammikuussa hyvin varovainen saldoluvun ollessa 2.

Suhdannenäkymät sen sijaan synkkenivät tammikuussa arvoon -33, joka oli heikoin arvo vuoden 2020 lopun jälkeen. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät haalistuivat saldoluvun arvon ollessa -5. Henkilöstöpalveluyritykset ennakoivat kuitenkin helmi-maaliskuun myynnin kehittyvän kohtalaisen suotuisasti ja myös henkilökunnan määrän ennakoidaan pysyvän samaisella aikavälillä kohtalaisen muuttumattomana.

Monipuolinen tekeminen tuo luottamusta alan kasvuun

Go On -yritysketjun toimitusjohtaja Kimmo Salminen pitää synkeitä suhdannenäkymiä hieman yllättävinä, sillä koronarajoitusten suhteen kaikki näyttää tällä hetkellä siltä, että rajoituksista päästään pian kokonaan.
– Työntekijäpula on toki kaikilla, joten kansainvälinen rekrytointi on nyt tärkeässä roolissa. Myös komponenttipula ja ongelmat kansainvälisessä rahdissa tuovat oman epävarmuutensa, Salminen pohtii.

Salminen pitää monipuolisuutta entistä tärkeämpänä. Kun yrityksessä tehdään kaikkia henkilöstöpalvelualan osa-alueita työntekijöiden vuokraamisesta koulutuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin, kasvu on mahdollista joka tilanteessa.

– Go Onissa toimitaan kaikilla toimialoilla. Alueen yrittäjät päättävät, mihin omalla alueellaan keskittyvät, mutta ketju pystyy tukemaan, sparraamaan ja yhdistämään eri alueiden osaamista. Yhteistyötä tehdään monin tavoin, Salminen sanoo.
– Rekrytointien määrä on kasvanut. Go On Akatemia on meillä merkittävässä roolissa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja nykyisten kouluttamisessa. Kansainvälistä rekrytointia tehdessä hyvät kumppanit ovat tärkeitä.

Salminen korostaa myös, että nykyisessä tilanteessa omilta työntekijöiltä vaaditaan todella hyvää osaamista oikeiden ihmisten löytämiseen.
– Alalla tarvitaan nyt kekseliäisyyttä, ihmistuntemusta sekä kaikkien työvälineiden ja kanavien käyttöä. Joukkuepelaaminen on nyt avainasemassa. Ala tulee vielä kasvamaan huomattavasti.

Suurin toimiala teollisuus

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä koko alan liikevaihdon arvo oli 399,6 miljoonaa euroa, kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 20,3 prosenttia. Joulukuun liikevaihdon arvo oli 133,6 miljoonaa euroa, kasvua vuoden takaiseen 23,6 prosenttia.

Liikevaihdoltaan suurin toimiala vuoden 2021 loka-joulukuussa oli teollisuus, jonka osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 24,9 prosenttia. Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. osuus kokonaisliikevaihdosta 19,8 prosenttia. Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentaminen, osuus 14,9 prosenttia.

Kasvua jokaisella osa-alueella

Henkilöstövuokrauspalveluiden arvo oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan 1 216,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuoteen 2020 nähden. Viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä arvo oli 339,4 miljoonaa euroa, kasvua vuoden takaiseen 20,4 prosenttia. Joulukuun liikevaihto oli 110,6 miljoonaa euroa, kasvua 20,8 prosenttia.

Rekrytointipalveluiden vuoden liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa, kasvua 61,9 prosenttia. Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden vuoden liikevaihto oli 113,3 miljoonaa euroa, kasvua 2,3 prosenttia. Lisäpalveluiden vuoden liikevaihto 48,5 miljoonaa euroa, kasvua 16,0 prosenttia.

Liikevaihtokatsaus 12/2021 >>
​​​​​​​Aiemmin julkaistut liikevaihtokatsaukset >>

 

Lisätietoja:
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi