Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista

Matkailuala on yksi niistä aloista, jotka kärsivät työvoimapulasta.

Matkailu Suomeen on lisääntynyt viime vuosina ja se on lisännyt myös työntekijöiden tarvetta. Alalla onkin runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta vähän osaajia.

”Matkailualan kasvu ei näytä hiipumista. Luonto, hiljaisuus, turvallisuus, eksotiikka ja revontulet houkuttelevat Suomeen entistä enemmän matkailijoita myös tulevaisuudessa”, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara arvioi.

Matkailun työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisuksi on perustettu erillinen toimenpideohjelma, Matkailudiili, jonka avulla pyritään edistämään osaavan työvoiman saantia.

Hankkeen taustalla on matkailu- ja ravintola-alalla koettu pula osaavasta työvoimasta.

”Alan oppilaitoksista ei valmistu riittävästi työvoimaa kattamaan tarvetta. Lisäksi haasteena on työn kausiluonteisuus ja epäsäännöllisyys”, Tuliara pohtii.

”Suomessa on eletty talouskasvun aikaa muutamat viime vuodet. Monilla suomalaisilla työntekijöillä on sen seurauksena vakituinen työ tai asunto muualla päin Suomea, jonka vuoksi lähteminen saatetaan kokea haastavana”, Tuliara toteaa.

Alan työpaikkoja pitäisi pystyä markkinoimaan houkuttelevana vaihtoehtona nuorille, sillä perinteiset tunturityöntekijät ovat katoavaa luonnonvaraa. Motiivit keikkatyöhön lähtemiseen vaihtelevat. Suurin osa kausityöläisistä onkin juuri nuoria, jotka lähtevät työn perässä esimerkiksi hyvien harrastusmahdollisuuksien tai työkokemuksen perässä.

”Kausityöntekijä saattaa saada vastuulleen haastaviakin tehtäviä, joten kausityökokemuksen ansiosta monet voivat tehdä huiman loikkauksen uralla eteenpäin”, Tuliara mainitsee.

Myös ulkomaalaisia osaajia on tarjolla, mutta monet matkailualan yritykset kokevat ulkomaalaisten palkkaamisen haastavaksi esimerkiksi kielitaidon vuoksi.

”Jotta kynnys ulkomaalaisten palkkaamiseksi madaltuisi, esimiehille voisi järjestää täsmä- ja lyhytkoulutuksina esimerkiksi kielikursseja, jotta ulkomaalaisten työntekijöiden työhön opastaminen ja perehdytys voidaan hoitaa mallikkaasti”, Tuliara ehdottaa.

Hänen mukaansa kielitaidon lisäksi esimiehet olisi hyvä perehdyttää myös erilaisiin kulttuureihin. Myös perehdyttämistä suomalaisesta työskentelykulttuurista pitäisi opettaa. Kausityönteon hyötyjä on kirkastettava nykyisestä ja yrityksille on kerrottava, mitä he hyötyvät ulkomaalaisesta työntekijästä.

Matkailudiilissä haetaan ratkaisuja matkailualan kohtaantohaasteisiin tiivistämällä matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyötä, kohentamalla matkailutyön imagoa viestinnän keinoin sekä ostopalveluina hankittavien alueellisten pilottikokeilujen avulla.

Rekrytointia ja alalle työllistymistä helpotetaan myös kokoamalla olemassa olevat TE-hallinnon ja kumppanien palvelut yrityksille ja työnhakijoille. Tavoitteena on löytää matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaa kohtaamista edistävät palvelut ja toimintamallit, jotka huomioivat alueelliset erityispiirteet.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2018–31.12.2018.

Lue lisää Matkailudiilistä >>