Markkinavuoropuheluilla työmarkkinoiden haasteiden kimppuun

Kasvupalvelu-uudistus on lisännyt positiivisella tavalla keskustelua julkisen ja yksityisen roolista työllisyyspalveluiden tuottamisessa. Tällä hetkellä työttömyys laskee jokaisen maakunnan alueella. Kuitenkin samaan aikaan kaikissa maakunnissa yritysten kokemat rekrytointiongelmat ovat kasvussa. Uskon, että työllisyyden ja työttömyyden haasteisiin on löydettävissä uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Kasvupalvelu-uudistuksen yhtenä tavoitteena on hyödyntää nykyistä enemmän markkinaehtoisia, yritysten tuottamia työllisyyspalveluja. Näiden vahvuus on siinä, että ne kykenevät muokkautumaan tarpeiden mukaan, koska mm. palvelutuotanto on eriytetty viranomaistehtävien hoitamisesta.

Palveluhankinnat voivat olla investointi työllisyyteen ja osaamiseen

Julkisen sektorin palveluhankintoja tarkastellaan usein yksittäisten palveluiden tai palvelukokonaisuuksien hankintana. Toinen näkökulma liittyy usein palvelutuotannon osittaiseen ulkoistamiseen.

Kun me Pohjois-Savossa pohdimme kasvupalvelupilottimme tavoitetta, päädyimme hieman erilaiseen näkökulmaan. Haluaisimme tehdä investoinnin kokeilualueen työllisyyteen ja työnhakijoiden osaamiseen. Tässä tavoitteessa tarvitsimme apua investoinnin määrittelyyn. Tätä näkökulmaa olemme käyneet läpi avoimissa markkinavuoropuheluissa yksityisten palveluntuottajien kanssa. Tähän mennessä olemme pitäneet neljä yhteistä keskustelua ja onkin ollut ilo huomata, että mukana on ollut tuttujen palveluntuottajien lisäksi myös uusia kiinnostuneita yrityksiä.

Markkinavuoropuhelut mahdollistavat entistä syvemmän yhteistyön, jonka avulla julkinen ja yksityinen sektori voivat yhdessä ratkoa tämän päivän työmarkkinoiden haasteita. Vuoropuhelussa avautuu uudenlaisia ratkaisuja kysymyksiin siitä, kuinka voimme purkaa yritysten kasvun esteitä, kuinka parantaa osaavan työvoiman saatavuutta, mistä löytää sopivia työntekijöitä yrityksille, miten löytää lisää palkkatyötä sitä vailla oleville tai kuinka suomalaisesta työpaikasta luodaan houkutteleva myös muualta tuleville.

Uudistetaan työllisyyspalveluita markkinavuoropuhelulla

Pohdimme myös, millaisia tuloksia haluaisimme saavuttaa ja mistä olisimme valmiita maksamaan palveluhankinnan osalta. Markkinavuoropuhelujen ja aikaisempien kokemusten perusteella määrittelimme kaksi avaintulosaluetta. Ensimmäisenä haluamme lisää työtuloja työnhakijoille. Toinen tavoite liittyi työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen. Haluamme, että työnhakijoiden osaaminen vastaa työnantajan tarpeita. Mikäli palveluntuottajat onnistuvat näiden tavoitteiden saavuttamisessa, ihmiset saisivat lisää työtuloja ja koulutusta sekä samalla yhteiskunta saisi säästöjä.

Kun irrottaudumme perinteisestä ajattelusta ja pohdimme palvelun vaikuttavuutta asiakkaiden näkökulmasta, pystymme parhaassa tapauksessa luomaan palvelumallin, joka tuottaa asiakkaalle hyötyjä ja on kannattava palveluntuottajille.

 

Jan Blomberg
Kirjoittaja toimii yksikön päällikkönä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa ja Pohjois-Savon maakunnan kasvupalveluvalmistelijana. Vapaa-ajalla kirjoittaja harrastaa juniorien jalkapallovalmentamista Kuopion Pallokissoissa.

 

Katse yli vaalien on sarja blogitekstejä, jotka käsittelevät HPL:lle tärkeitä vaaliteemoja, kuten työn tekemisen kannattavuutta, työllisyyspalvelujen tehokkuutta, työelämäkoulutusta, ulkomaalaisia työntekijöitä sekä monimuotoisia työsuhteita.