Maakuntauudistus etenee – Maakunnille raamit kasvupalveluiden järjestämiseen

Nykyiset TE-toimistojen ja ELY-keskusten tarjoamat palvelut työnhakijoille, työnantajille ja yrityksille siirtyvät maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien vastuulle. Hallituksen 27.6.2018 antamassa esityksessä luodaan maakunnille puitteet palvelujen järjestämiseen.

– Lähtökohta hallituksen esityksessä on mahdollistaminen. Tulevilla maakunnilla on valta ja vastuu järjestää palvelut alueensa tarpeisiin parhaiten sopivasti, painottaa työministeri Jari Lindström.

Maakunnille mahdollistetaan erilaiset ratkaisut palvelujen järjestämisessä, mutta samalla palvelut on kuitenkin järjestettävä niin, että työnhakijoiden yhdenvertaisuus turvataan. Siksi laissa on määritelty palvelut, jotka jokaisen maakunnan tulee järjestää.

– Uudistuksella tavoitellaan myös parempaa vaikuttavuutta. Tähän on useita keinoja ja yksi niistä on se, että mahdollistetaan palvelujen hankkiminen eri palvelun tuottajilta aiempaa laajemmin, ministeri kertoo.

Palvelujen tuotantoon uusia kumppanuuksia – viranomaisvastuu säilyttäen

Maakunta voi nykyistä vastaavasti antaa palvelujen tuottamisen yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi.

Jatkossa maakunta voi antaa palveluntuottajan hoidettavaksi myös työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä. Näitä ovat mm. palvelutarpeen arviointi, työllistymissuunnitelman laatiminen ja seuranta sekä palveluihin ohjaus.

Mahdollisuus hankkia nykyistä laajempia palvelukokonaisuuksia edistää palvelujen yhteensovittamista sekä sitä, että palveluja hankitaan ns. tulosperusteisesti eli palvelun tuottajalle maksetaan tuloksesta.

Viranomaistehtävät säilyvät jatkossakin viranomaisella eli maakunta vastaa muun muassa työnhakijaksi rekisteröimiseen, työnhaun päättymiseen, kasvupalvelukoulutuksen opiskelijavalintaan ja palvelujen keskeyttämiseen liittyvistä tehtävistä.

Palvelujen saatavuus turvattava

Työnhaun käynnistämiseen ja työnhakuun liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen pitää järjestää palvelupisteitä. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi työnhaun ja yritysten digitaalisia palveluja kehitetään entistä asiakasystävällisemmäksi.

Rahoitus maakuntien yleiskatteellisesta rahoituksesta

Maakunnille siirretään palvelujen järjestämiseksi ELY-keskusten ja TE-toimistojen tällä hetkellä käytössä olevat resurssit. Rahaa siirtyy noin 600 miljoonaa euroa osaksi maakuntien yleiskatteellista valtionosuutta.  Rahoituksen osuutta ei ole korvamerkitty, vaan maakunta päättää kohdentumisen.

Lakiesitys julkaistaan sivulla tem.fi/paatokset

Tiedote löytyy kokonaisuudessaan TEM:n verkkosivuilta. 

Kuva: TEM