Lähes 10 000 vastaajan vuokratyöntekijätutkimus osoittaa merkittävän muutoksen 15 vuoden aikana: Työnhaku entistä nopeampaa, työssä tasa-arvoisempaa kohtelua ja vuokratyö tuo uusia työmahdollisuuksia

Vuokratyöntekijätutkimukseen vastasi lähes 10 000 vastaajaa 56:sta henkilöstöpalvelualan yrityksestä. Kyseessä on ainutlaatuinen aineisto, jossa tarkastellaan vuokratyöntekijöiden mielipiteiden kehittymistä viimeisen 15 vuoden ajalta. Tutkimustulokset ovat edelleen parantuneet edellisestä, vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta, mutta erot ovat pieniä ja merkityksellisempää onkin tarkastella tutkimustuloksia pidemmällä aikavälillä. Vuokratyöntekijöiden mielipiteet työnhausta, vuokratyön tekemisestä ja työnantajakuvasta ovat parantuneet huimasti vuosien saatossa ollen tänä päivänä jo erittäin korkealla tasolla.

Lähes 10 000 vastaajan joukosta peräti 93 % suosittelisi henkilöstöpalveluyrityksen kautta työskentelyä tuttavalleen. Kokemukseen vuokratyöstä vaikuttivat eniten seuraavat seikat:

  • Vuokratyö auttaa saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia
  • Henkilöstöpalveluyritys hoitaa asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat
  • Työntekijä pystyy hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan vuokratyön avulla

Koska suositteluprosentti on niin korkea, se on selkeä osoitus siitä, että nämä asiat ovat erittäin hyvällä tasolla.

Nopeus ja helppous päästä töihin alan valtteina

Henkilöstöpalveluyritykset ovat tunnettuja siitä, että niiden kautta työtä löytyy nopeasti. Myös tämä tutkimus vahvisti asian, sillä kaksi kolmesta vastaajasta oli saanut töitä viikon sisällä, useampi kuin kolme neljästä kahden viikon sisällä hakemisesta. Väittämä ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” sai koko tutkimuksen korkeimman arvion, asteikolla 1–5 keskiarvon ollessa 4,47.

Lisäksi vastaajien mukaan töitä oli helppo hakea (4,42), työhaastattelu oli hyvin hoidettu (4,46) ja rekrytoinnin etenemisestä sai riittävästi tietoa (4,30). Alle 25-vuotiaiden vastaajaryhmälle työnhaun kokemus oli vielä keskimääräistäkin parempi. Vuokratyöntekijät kokevat myös, että saatu työ on sitä, mitä heille on luvattu.

– Henkilöstöpalveluyrityksissä tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia rekrytointeja ja näistä tuloksista näkee, että rekrytointiosaaminen on korkealla tasolla ja rekrytoinnit hoidetaan ammattitaitoisesti, toteaa Henkilöstöpalveluyritysten liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Vuokratyöntekijät ovat innostuneita työstään

Vuokratyöntekijät ovat erittäin innostuneita työstään (keskiarvo 3,98). Siihen vaikuttavat tyytyväisyys työn sisältöön kokonaisuutena, työssäjaksaminen ja oman osaamisen hyödyntäminen työssä.

-Työmarkkinoilla joustavuutta kaipaavat niin yritykset kuin työntekijätkin. Vuokratyö tarjoaa monelle työntekijälle mahdollisuuden tehdä töitä silloin ja sen verran, kuin itselle sopii. Tällä on varmasti merkitystä työssäjaksamiseen ja sitä kautta innostuneisuuteen, Tuliara pohtii.

Asiakasyritykset onnistuneet esihenkilötyössä

Vuokratyöstä tekee omanlaistaan se, että esihenkilötyö hoidetaan asiakasyrityksessä, kun taas työsuhde on henkilöstöpalveluyrityksessä. Erityisen hieno asia on, että vuokratyöntekijöiden kokemus yhdenvertaisesta kohtelusta asiakasyrityksen omiin työntekijöihin verrattuna on parantunut vuosien saatossa, kuten myös kokemus siitä, että he kuuluvat asiakasyrityksen työyhteisöön.

-Olemme erittäin iloisia, että vuokratyöntekijöiden kokemus yhdenvertaisesta kohtelusta asiakasyrityksen omiin työntekijöihin nähden on parantunut vuosien saatossa. Tälläkin on iso merkitys hyvään kokemukseen vuokratyöstä.

Työvoimapulaan helpotusta lisätunteja tarjoamalla?

Henkilöstöpalvelualan työsuhteet ovat toisinaan lyhyitä, sillä vuokratyötä käytetään usein sijaisuuksissa, ruuhkahuipuissa ja kausitöissä. Toisaalta neljä viidestä vastaajasta on myös saanut työsuhteen päätyttyä uutta työtä niin halutessaan.

Yli kolmannes vastaajista olisi valmis tekemään lisää töitä. Tämä kannattaa pitää mielessä työvoimapulan entisestään pahentuessa.

– Toki lisätunteja haluavien joukossa on myös sellaisia, jotka tekevät jo täyttä tai lähes täyttä työaikaa, joten työlainsäädäntö asettaa rajoituksia enempien työtuntien teettämiselle. Varsinkin englanniksi vastanneista reilusti yli puolet haluaisi tehdä enemmän töitä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöpalveluyritysten kautta työskentely on varsin hyvä tapa tehdä työtä ja sopii monille. Alan yritykset ovat hyviä työnantajia ja hoitavat kiitettävästi myös rekrytoinnin. Henkilöstöpalveluala on viidessätoista vuodessa kehittynyt huimasti. Toki yritykset kehittävät toimialaa jatkuvasti, mutta ala on jo selvästi löytänyt oman paikkansa osana suomalaista työelämää.

Tutkimuksen tausta

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL teetti jo yhdeksännen kerran valtakunnallisen tutkimuksen henkilöstöpalveluyrityksen kautta työskentelevien kokemuksista ja mielipiteistä työn tekemisestä ja henkilöstöpalveluyrityksistä. Tutkimuksen toteutti Promenade Insight.

Katso koko tutkimus tästä (pdf)>>

Lisätietoja:
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara,
puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi