Kestävä keikkatyö on kaikkien etu

Kestävä työ on turvallista ja tuottavaa, se on olennainen osa yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvointia.

Vuokratyössä työntekijät voivat tehdä työtä elämäntilanteensa mukaan. Se tarjoaa myös mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja aloja. Yritykset hyötyvät vuokratyöstä nopean reagointikyvyn ja kustannussäästöjen ansiosta. Kestävän keikkatyön edistäminen on yhteiskunnan ja yritysten vastuulla.

Mitä kestävyys työelämässä tarkoittaa?

Yritykset voivat edistää kestävää työelämää varmistamalla kaikkien työntekijöiden osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden sekä tarjoamalla joustavia työaikaratkaisuja ja -paikkoja. Yksilöiden valinnat ovat myös tärkeitä kestävän työn edistämisessä. Kun henkilö valitsee työpaikan, joka tarjoaa hyvät työolosuhteet ja mahdollistaa kehittää omaa osaamistaan, hän edistää omaa hyvinvointiaan.

Kestävä keikkatyö on tärkeä asia sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta. Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi ovat keskeisiä tekijöitä työn tuottavuuden ja laadun kannalta, ja työnantajien vastuulla on huolehtia siitä, että näihin asioihin panostetaan myös vuokratyösuhteissa.

Kestävä keikkatyö -hankkeella tuetaan kestävän työelämän kehittymistä

Kestävän työn elementit ovat usein yksinkertaisia arjen tekoja, kuten tervehtiminen työvuoroon tultaessa, nimeltä kutsuminen ja päivän päättyessä kiittäminen. Kestävä keikkatyö on mahdollista, kun se huomioidaan osana ennakoivaa kokonaisresursointia ja kestävän työn arvot näkyvät arjen tekoina.

Kestävä keikkatyö- hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä sekä tuottavuutta. Hankkeessa on tarjottu työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja yhteensä 63 mikro- ja pienyritykselle sekä keikkatyöntekijöille eri toimialoilla. Tulokset ovat olleet positiivisia!

Keikkakaveri-työväline yrittäjän avuksi

Yhdessä voimme tehdä keikkatyöstä entistäkin kestävämpää ja parantaa työelämän laatua kaikille. Keikkakaveri-verkkosivuille tulee tietoa vuokratyöstä ja lainsäädännön velvoitteista työturvallisuuteen, työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyen.

Hankkeessa on kehitetty pienille yrityksille suunnattu Keikkakaveri-työväline, joka vastaa moniin vuokratyön kehittämistarpeisiin. Se mahdollistaa nopean palautteiden antamisen ja yrityksen omien videoiden ja perehdytysmateriaalien lisäämisen. Ilmoittaminen poikkeamista on myös helppoa. Työkalu on kehitetty avoimen lähdekoodin pohjalta eli se mahdollistaa jatkokehittämisen yrityksen kasvaessa. Keikkakaveri-verkkosivut ovat hankkeen loppuvaiheessa tulossa Työturvallisuuskeskuksen sivuille Keikkakaveri.fi.

Lisätietoa hankkeen tuloksista

Hankkeessa tuotettua tietoa Kestävästä keikkatyöstä löytyy Tampereen yliopiston Kestävä keikkatyö -sivuilta. Siellä on monipuolista materiaalia ja tutkittua tietoa aina sähköisistä postereista vuokratyöhön liittyvään väitöskirjaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa ja sen toiminta-aika on 1.3.20-31.8.23. Hanketta rahoittavat STM ja Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

 

Kati Ylikahri 
Projektipäällikkö, Kestävä keikkatyö-hanke (ESR)