Kasvupalvelupilotit käynnistetään lakiuudistusten viivästymisestä huolimatta

Vaikka kasvupalvelu-uudistuksen lait eivät etenisi tällä hallituskaudella, osa kasvupalvelupiloteista on toteutettavista täysin suunnitelmien mukaisesti. Osaa piloteista muokataan, jotta ne vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä.

TEM:n mukaan kasvupalveluita pitää kehittää, toteutettiinpa ne sitten osana maakuntauudistusta tai joistakin muista lähtökohdista. Työnhakijoiden palvelut ja yrityksille suunnatut elinkeinopalvelut kaipaavat uudistamista, jotta ne vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin.

Kasvupalvelulainsäädäntö sekä pilotit mahdollistava lainsäädäntö oli tarkoitus käsitellä eduskunnassa vuoden 2018 puolella. Tällöin kasvupalvelupilotit olisivat olleet suora jatkumo vuoden 2018 lopussa päättyneille alueellisille kuntapohjaisille työllisyyskokeiluille. Sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitysten pitkittyneen käsittelyn vuoksi eduskunta ei ole pystynyt käsittelemään kasvupalveluihin liittyviä lakeja ennakoidussa aikataulussa.

Jos kävisi niin, ettei eduskunta ehtisi hyväksyä lakimuutoksia, voidaan kasvupalvelupilotit kuitenkin käynnistää. Alueellisista kuntapohjaisista työllisyyskokeiluista saatuja kokemuksia hyödynnetään aina, kun se on piloteissa mahdollista. Kunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita lähes kaikissa piloteissa.

Myös nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa asiakkaiden palvelun parantamisen sekä eri viranomaisten ja palveluntuottajien välisen yhteistyön. Palveluja voidaan kehittää toiminnallisin muutoksin nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Lue alkuperäinen uutinen TEM:n verkkosivuilta >>

Kuva: TEM