Anu Ahokas työhuoneessa

Kaikkien työelämä: Kaikilla on oikeus tehdä töitä – rajoitteista huolimatta, uskotaan henkilöstöalan StaffPointissa

”Työelämän pitää voida joustaa työntekijän elämäntilanteiden mukaan”, vakuuttaa henkilöstöalalla toimivan StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas. Joustoa voi olla ajan, paikan, työkyvyn, tuen tarpeen, osaamisen, perhetilanteen, työn määrän ja myös vuokratyövoimaa ostavan yrityksen tarpeiden mukaan.

Henkilöstöalan yhtiö StaffPoint toimii monipuolisesti työllistämisen kentällä. ”Jokaisella on oikeus työhön. Työnantajan kannattaa tarkastella joustavasti mahdollisuuksia työllistää erilaisia työnhakijoita, varsinkin kun työikäisten määrä supistuu”.

Täsmätyökykyiset, kuntoutujat ja pakolaiset mukaan työelämään

”Olemme edistäneet täsmätyökykyisten ja muutoin haastavassa asemassa olevien, esimerkiksi pakolaisten työllistymistä. Tarjoamme esimerkiksi valmennusta, autamme käytännön asumis- ja viranomaisasioiden järjestämisessä ja kulkemalla työntekijän ja palkkaavan yrityksen rinnalla.”

Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään. Täsmätyökykyisissä on mahdollisuus niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilöiden kannalta. Työkyvyn heikentyminen voi osua kenen tahansa kohdalle jossain elämänvaiheessa, vaikka hetkellisen sairauden, vamman tai omaisen tilanteen takia. ”On tärkeää, että tällöin kyetään joustamaan tilanteen mukaan työtehtävässä. Työ tutkitusti jo itsessään kuntouttaa, kun se on oikeassa suhteessa resurssien ja jaksamisen kanssa.”

”Olen ylpeä konsernimme valmennustalo Spring Housen ja työeläkeyhtiö Varman pilotoimasta ammatillisen kuntoutuksen IPS-mallista. Sen painopiste on mielenterveyskuntoutujissa. Idea on, että ensin etsitään sopiva työpaikka kuntoutujalle ja sitten työssävalmentaja tukee työpaikan arjessa. Pilotissa kuntoutujista on työllistynyt 64 prosenttia, kun muutoin verrokkiryhmissä noin 35 prosenttia työllistyy. Nämä uuden uran saaneet työntekijät ovat todella motivoituneita.”

Anu Ahokas on erityisen ylpeä toisestakin hankkeesta: Venäjän hyökättyä Ukrainaan, EK:n ja StaffPontin Työstä turvaa -hankkeessa työllistettiin yli 500 ukrainalaista pro bono. Hankkeessa oli mukana sata suomalaista työnantajaa. ”Omalta osaltaan ukrainalaiset madalsivat monen työnantajan kynnystä palkata ensimmäinen kansainvälinen työntekijä. Ovi on nyt auki muillekin”, avaa Ahokas.

”Tarjoamme vuokratyöntekijän lisäksi tukea koko työyhteisölle oman organisaation kansainvälistymisessä”, valottaa Ahokas. Kaikkiaan StaffPointin työntekijöissä on yli sata kansalaisuutta.

Käynnissä on myös hanke Migrin ja ulkoministeriön kanssa, jossa sujuvoitetaan kausityöntekijöiden vaivattomampaa saapumista Suomeen. Heitä työskentelee paljon muun muassa Pohjois-Suomessa hotelli- ja matkailupalveluissa. ”Yhdessä kehitämme sujuvampaa digitaalista asettautumista arkeen muun muassa pankki- ja veroasioiden näkökulmasta.”

Parempaa asiantuntijuutta joustolla

Asiantuntijoita palkatessa työnantaja saa usein enemmän hyviä hakijoita, jos työ joustaa työntekijän perhetilanteen, asuinpaikan tai muiden tekijöiden mukaan esimerkiksi tarjoamalla etä-, hybridi- tai osa-aikatyötä. ”Ajattelun pitäisi muuttua siihen suuntaan, että osaaja ensin ja työpaikan osoite sitten. Jos työnantaja on valmis joustamaan työpaikan sijainnin suhteen, voi saada todella osaavia ja motivoituneita työntekijöitä.”

Monelle opiskelijalle osa-aikatyö on keino rahoittaa opintoja eli tulevaisuutta. ”Samalla nuori saa arvokasta työkokemusta, ja usein muutakin kuin ensimmäisen työpaikan”, kuvaa Ahokas. Eläkeläisistä osa haluaa pysyä mukana työelämässä, mutta valita tekemänsä työn määrän ja ajoituksen.”

”Haastan suomalaista työelämää kehittymään sellaiseksi kuin sen pitäisi olla, eli tarjoamaan monenlaisia mahdollisuuksia ja kullekin työntekijälle sopivia joustoja.”

StaffPoint-konsernin ytimen muodostavat henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyhtiö StaffPoint Oy ja valmennusyhtiö Spring House Oy. Konserni on yksi Suomen suurimmista henkilöstöyrityksistä. StaffPoint on Henkilöstöala HELAn jäsen. StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas on HELA:n hallituksen puheenjohtaja.

Kaikkien työelämä -sarjassa EK ja sen jäsenliitot nostavat syksyn 2023 aikana esiin hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat toiminnallaan onnistuneet ehkäisemään syrjintää ja rakentamaan monimuotoisia työyhteisöjä. Tarinoiden avulla haastamme yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunnan mukaan luomaan Suomeen aidosti yhdenvertaista työkulttuuria.