Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöllä merkittäviä säästöjä

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto esittää säästöjä valtiontalouden sopeuttamiseksi niin, että kehitetään jo olemassa olevia toimintoja ja lisätään yhteistyötä yksityisen ja julkisen työnvälityksen välillä ottaen huomioon kummankin tahon erityisosaaminen.

Jos työt­tö­myys ly­he­nee yh­del­lä päi­väl­lä, syn­tyy 26 mil­joo­nan eu­ron sääs­töt ja 50 mil­joo­nan eu­ron tuo­tan­non li­säys vuo­des­sa. Jos työt­tö­myys ale­nee yh­del­lä pro­sen­til­la, syn­tyy yh­den mil­jar­din sääs­töt.

Katso infograafi >>