Jäsenet tyytyväisiä HPL:n palveluihin

Vuosittain toteutettavassa jäsentyytyväisyyskyselyssä kysyttiin palautetta HPL:n toiminnasta.

Ko­ko­nais­tyy­ty­väi­syys oli py­sy­nyt yhtä kor­kea­na kuin ai­em­min­kin ol­len 4,09 as­tei­kol­la 1 – 5 (vuon­na 2016 4,06). Kaik­kein tyy­ty­väi­sim­piä jä­se­net oli­vat työ­suh­de­neu­von­taan, jos­ta kii­tok­set toi­mis­ton osaa­vil­le työ­suh­de­asian­tun­ti­joil­le. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten tyy­ty­väi­syys oli kas­va­nut lii­ton edun­val­von­taan.

Ky­se­ly lä­he­tet­tiin mar­ras­kuus­sa jä­se­ny­ri­tys­ten toi­mi­tus­joh­ta­jil­le, joil­ta vas­tauk­sia saa­tiin 65.