HPL:n terveiset hallituksen syksyn 2020 budjettiriiheen: Työllisyysasteen nostaminen on tehokkain keino hillitä velkaantumista 

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää, että saamme Suomen työllisyysasteen nostettua  78 prosenttiin. Tämä tarkoittaa noin 200 000 uutta työllistä. Henkilöstöpalveluala peräänkuuluttaa ratkaisuksi muun muassa panostuksia työllisyyspalveluihin, joustavampia työmarkkinoita sekä sosiaaliturvan uudistamista.  

Henkilöstöpalveluyrityksillä on tärkeä rooli työmarkkinoiden toimivuuden varmistajana. Yritykset välittävät osaavaa työvoimaa yrityksille ja tarjoavat työntekijöille monipuolisesti uusia uramahdollisuuksia.  

Koronan vaikutuksesta tilanne työmarkkinoilla on käynyt entistä tukalammaksi, sillä työttömien määrä on vain lisääntynyt

– Muutoksia ja toimenpiteitä ei voi lykätä, sillä vain työllisyysastetta nostamalla voimme vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja saada velkaantumisen hallintaan. Muutoksilla on kiire, sillä syksyllä osa lomautuksista johtaa irtisanomisiin, arvioi Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara 

Työlainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että se lisää työllisyyttä 

Henkilöstöpalveluala toivoo, että työlainsäädäntöä uudistetaan siten, että uudistukset edistävät työpaikkojen syntyä.  

– Tämän vuoksi esimerkiksi hallituksen kaavailema perhevapaauudistus tulisi arvioida uudelleen, sillä tällä hetkellä sen työllisyysvaikutus on arvioitu jopa negatiiviseksi, Tuliara tarkentaa. 

 Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi myös määräaikaisuuksien tekeminen pitäisi mahdollistaa ilman erityistä perustetta.  

– Joustavuus on tärkeää, sillä vain kasvavat ja menestyvät yritykset voivat tarjota työpaikkoja.  

– Työn tekeminen muuttuu ja myös työntekijät tarvitsevat monimuotoisia tapoja tehdä työtä, jotka sopivat omaan elämäntilanteeseen, Tuliara huomauttaa. 

Työvoimapula on entistä vakavampi haaste 

Samaan aikaan, kun korona on tuonut uutisvirtaan lomautukset ja irtisanomiset, se on Tuliaran mukaan mutkistanut entisestään töiden ja tekijöiden kohtaamista työmarkkinoilla.    

– Yritysten tarvitsemaa osaamista on vaikea löytää. Erilaisilla työelämälähtöisillä täsmä-, rekry- ja muuntokoulutuksilla voimme parantaa työttömien osaamista ja valmiuksia. Erityisesti nuoret tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta ja tässä esimerkiksi henkilöstöpalveluyritysten osaamista ja asiantuntemusta tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. 

Kohtaanto-ongelmaa pahentaa myös se, ettei työn vastaanottaminen Suomessa ole aina kannattavaa. Tämän vuoksi myös sosiaaliturvan uudistamisella on kiire.  

– Mielestämme työttömyysturvaa on uudistettava kannustavammaksi muun muassa pidentämällä työssäoloehtoa ja alkuomavastuuta, porrastamalla tuen tasoa työttömyyden keston perusteella sekä lyhentämällä tuen enimmäiskestoa, Tuliara esittää. 

Esityksemme budjettiriiheen (pdf) >>

Lisätietoja:

Merru Tuliara
Toimitusjohtaja, HPL
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 56 26 466