HPL:n jäsenet entistä tyytyväisempiä liiton palveluihin

Jäseniltä kysyttiin palautetta HPL:n palveluista vuosittain toteutettavassa jäsentyytyväisyyskyselyssä.

HPL:n jäsentyytyväisyyskyselyssä kysyttiin jäsenyritysten mielipidettä liiton palveluista muun muassa neuvonnasta, edunvalvonnasta ja viestinnästä. Kyselyssä kysyttiin myös erityisiä tyytyväisyyden aiheita ja kehittämiskohteita.

Jäsentyytyväisyys kasvoi kaikilla osa-alueilla. Tänä vuonna kokonaistyytyväisyyden arvosana oli 4,33 (asteikolla 1-5), kun se viime vuonna oli 4,08.

Avoimissa vastauksissa nousi esiin tyytyväisyys erityisesti työsuhdeneuvontaan ja koulutuksiin. Kehittämistoimenpiteitäkin ehdotettiin ja tässä alla toimenpiteitä, joilla liiton palveluita parannetaan vuonna 2020.

”Olemme todella iloisia ja otettuja jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksista. On ilo tehdä työtä jäsenyritystemme kanssa ja lupaamme tehdä parhaamme jäsenyritystemme eteen myös jatkossa”, kiittelee HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara liiton toimiston puolesta.

Avoimissa vastauksissa nousi esiin tyytyväisyys erityisesti jäsenneuvonnan palveluihin ja koulutuksiin.

”Neuvonta työsuhdeasioissa on asiantuntevaa ja palvelu/tuki toimii ilman aiheettomia viivästyksiä. Jäsentiedotteista, koulutuksista ja neuvonnasta saa hyvin tietoa ja tukea alamme haastavissa kysymyksissä.”

”Merkittävää hyötyä neuvonnasta käytännön asioissa ja koulutukset ovat hyödyllisiä.”

”Verkostoituminen muiden alan yritysten kanssa. Tällöin keskustelujen kautta jokainen yritys oppii jotain uutta toiselta yritykseltä, joka siten edistää sellaista yhtenäistä politiikkaa yritysten päivittäisessä toiminnassa.”

”Neuvontapalvelut myös isoa plussaa. Ei ole oikeastaan mitään asiaa, johon emme olisi saanut liitolta aina sitä oikeaa ohjetta jonkin tilanteen ratkaisemiseen.”

Kysely lähetettiin jäsenyritysten toimitusjohtajille 28.11.2019 ja muistutus 5.12. ja 9.12. Vastausaikaa oli 10.12. saakka. Tänä vuonna vastaajia oli yhteensä 64 (vuonna 2018 vastaajia oli 68).  

Lue lisää HPL:n jäsenpalveluista >>