HPL:n jäsenet arvostavat liiton jäsenneuvontaa

Vuosittain toteutettavassa jäsentyytyväisyyskyselyssä kysyttiin palautetta HPL:n palveluista.

HPL:n jäsentyytyväisyyskyselyssä kysyttiin jäsenyritysten mielipidettä liiton palveluista muun muassa neuvonnasta, edunvalvonnasta ja viestinnästä. Kyselyssä kysyttiin myös erityisiä tyytyväisyyden aiheita ja kehittämiskohteita.

Suuria muutoksia tyytyväisyydessä ei ilmennyt verrattuna viime vuoteen. Tänä vuonna kokonaistyytyväisyyden arvosana oli 4,08 (asteikolla 1-5), kun se viime vuonna oli 4,09.

Avoimissa vastauksissa nousi esiin tyytyväisyys erityisesti jäsenneuvonnan palveluihin ja koulutuksiin.

”Olemme hyvin tyytyväisiä tähänastiseen kanssakäymiseen :)”

”Olemme vasta liittyneet jäseniksi, joten emme ole vielä kovinkaan paljoa käyttäneet HPL:n palveluita. Kaikki tähänastiset kokemukset ovat olleet erittäin hyviä, joten jos taso on sama kaikessa muussakin toiminnassanne, niin jatkakaa työtänne samaan malliin! Mukavaa syksyä!”

”Kiitos avusta ja tuesta! Me ollaan oltu tyytyväisiä ja varmasti käytäisiin enempikin eri koulutuksia jos olisi.”

”Aktiivista toimintaa teillä; saamme useimmiten vastauksen asiaan kuin asiaan hyvin nopeasti.”

Kehitysehdotusten pohjalta ensi vuoden toimintasuunnitelmassa ovat esim. HPL:n maakuntakierros, uudet koulutukset sekä etäyhteysmahdollisuuksien lisääminen tapahtumiin.

Lue lisää HPL:n jäsenpalveluista >>

Kysely lähetettiin jäsenyritysten toimitusjohtajille 29.11.2018 ja muistutus 8.11. Vastausaikaa oli 10.11. saakka. Tänä vuonna vastaajia oli yhteensä 68 (vuonna 2017 vastaajia oli 66).