HPL toivoo hallitusriihestä rohkeita ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi

Vuoden 2019 talousarviossa on painotettava ratkaisuja, joilla pystytään ratkaisemaan kohtaanto-ongelmat ja nuorisotyöttömyyttä sekä tehostamaan työllisyyspalveluja.  

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) peräänkuuluttaa hallituksen budjettiriiheltä rohkeita ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi. HPL kannustaa hallitusta laatimaan vuodelle 2019 työllisyyskeskeisen talousarvion, jossa paino on kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa, nuorisotyöttömyyden nujertamisessa sekä työllisyyspalvelujen tehostamisessa.

”Suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta olosuhteissa, joissa kansainvälisen talouden muutokset sekä uudet työhön liittyvät innovaatiot muovaavat alati toimintakenttää”, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara muistuttaa.

Ripeitä toimia kohtaanto-ongelmiin

HPL:n ratkaisu kohtaanto-ongelmiin on ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen sekä kansainvälisten osaajien lupahakemusten käsittelyaikojen jouduttaminen lisäresursseilla.

”Työn ja tekijän kohtaamista edesauttavat liikkuvuusavustukset tulee puolestaan nostaa puolitoistakertaisiksi ja varoja on suunnattava myös täsmä-, rekry,- ja muuntokoulutuksiin”, Tuliara sanoo.

Määräraha nuorten työllisyyden edistämiseen

HPL kehottaa hallitusta panostamaan riihessään myös nuorten työllisyyden edistämiseen. Liitto esittääkin erityistä nuorisotyöllisyyden määrärahaa, joka ohjataan pahiten nuorisotyöttömyydestä kärsiville alueille.

”Määrärahan tavoitteena on tarjota henkilöresursseja nuorten palveluihin sillä edellytyksellä, että tämä palvelu toteutetaan kilpailutuksen kautta tapahtuvina ostopalveluina”, Tuliara toteaa.

Työllisyyspalveluja uudistamalla kohti kasvupalveluja

HPL muistuttaa hallitusta valmistautumaan myös sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyviin kasvupalveluihin. HPL esittää, että vuoden 2019 työllisyysmäärärahoilla pitää tukea kilpailullisesti tuotettavia työllisyyspalveluja julkisen sektorin paisuttamisen sijaan.

”Ehdotuksemme on, että kasvupalvelujen tueksi luodaan lisämäärärahakannustin. Lisätukea myönnettäisiin niille ELY-alueille, jotka kilpailuttavat palvelujaan vuoden 2019 aikana”, Tuliara ehdottaa.

HPL huomauttaa, että sen esittämät kilpailukykyä parantavat toimet ovat toteutettavissa nykyisten budjettikehysten puitteissa:

”Tavoitteet ovat toteutettavissa nopeassa aikataulussa, mikäli hallituksesta löytyy riittävästi poliittista tahtoa sekä halua hyödyntää jo olemassa olevia työkaluja työllisyyden vauhdittamiseksi”, Tuliara painottaa.

HPL:n terveiset budjettiriiheen (slideshare)  >>

Lisätietoja:

Merru Tuliara
Toimitusjohtaja
Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL)
p. 040 562 6466
merru.tuliara@hpl.fi

Antti Siika-aho
Elinkeinopoliittinen asiantuntija
Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL)
p. 09 1728 5408
antti.siika-aho@hpl.fi