HPL täyttää tänään 30 vuotta

Juhlavuoden teemana on nuorten työllisyys.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) täyttää tänään 23. tammikuuta pyöreät 30 vuotta.  Juhlavuoden teemaksi valikoitui luontevasti alle 30-vuotiaat nuoret, joiden työllistymistä HPL haluaa tuoda esiin juhlavuoden projekteissa ja tapahtumissa.

”Ala työllistää vuosittain 140 000 ihmistä ja yli puolet heistä on nuoria. Lisäksi vanha totuus on, että nuorissa on tulevaisuus ja siksi haluamme liittomme juhlavuonna nostaa nuoria esiin sekä toisaalta myös auttaa nuoria pääsemään eteenpäin työurallaan”, liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara toteaa.

Työelämän muutokset näkyvät myös HPL:n historiassa

Henkilöstöpalveluala syntyi alun perin vastaamaan muuttunutta työelämää. Globaali talous ja muuttuva työelämä loivat tarpeita monimuotoisille työsuhteille, kuten vuokratyölle. Työelämän muutos jatkuu ja henkilöstöpalvelualan merkitys kasvaa edelleen. Ala onkin ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina.

”Nykyisin työntekijöitä vuokrataan lähes jokaiselle toimialalle, kun kolmekymmentä vuotta sitten vuokraus keskittyä ravintola-alaan, toimistotyöhön ja teollisuuteen. Alan yritykset ovat myös laajentaneet palveluitaan ja nykyisin muun muassa rekrytointipalvelut ovat lähes kaikilla alan yrityksillä vuokrauksen ohella palveluvalikoimassa”, Tuliara kertoo.

Henkilöstöpalveluala on muuttunut huimasti kolmenkymmenen vuoden aikana. Alun perin liitto oli nimeltään Työvoimanvuokrausalan Työnantajayhdistys ja sen perustivat työvoimaa vuokraavat yritykset sekä ravintolamuusikoita vuokraavat ohjelmatoimistot. Vuosituhannen alussa nimi vaihdettiin alaa paremmin kuvaavaksi eli Henkilöstöpalveluyritysten liitoksi.

Alan tulevaisuus näyttää valoisalta

HPL on kehittänyt alaa vuosien varrella monella eri tavalla. Alalle on kehitetty muun muassa toimintaperiaatteet, erilaisia pelisääntöjä, auktorisointi ja yleiset sopimusehdot (YSE). Tällä hetkellä HPL neuvottelee yleissitovan työehtosopimuksen henkilöstöpalvelualalle Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOn kanssa.

”Henkilöstöpalveluala on pystynyt nostamaan profiiliaan merkittävästi ja siitä kiitos kuuluu erityisesti HPL:n jäsenyrityksille, jotka ovat halunneet kehittää alalle yhteisiä toimintatapoja. Asiakasyritykset ovat löytäneet alan, eivätkä tulisi enää toimeen ilman henkilöstöpalvelualan yritysten tarjoamia palveluita”, Tuliara painottaa.

Myös työntekijät kaipaavat työelämässä erilaisia tapoja tehdä töitä ja vuokratyöntekijät ovat nykyisin erittäin tyytyväisiä työhönsä, mikä käy ilmi HPL:n kahdeksasta vuokratyöntekijätutkimuksesta.

Juhlavuosi huipentuu lokakuun 3. päivän liittokokoukseen ja -seminaariin, jotka pidetään Helsingissä. Lisäksi liitto järjestää oheistapahtuman heinäkuussa Porin SuomiAreenassa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Merru Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL)
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 646